5 oktober 2019: Groene dak en labs van het NIOO open

Op zaterdag 5 oktober opende Nationaal Daken Plan partner het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zijn deuren voor bezoekers. Van 11:00 – 17:00 uur lieten de onderzoekers in en rond het hele gebouw in Wageningen hun natuuronderzoek zien. Deze kans is er maar eens in de drie jaar. Speciale aandacht was er natuurlijk voor het experimentele groene dak van het NIOO, een landelijk voorbeeldproject.

Het instituut heeft een biodiversiteitsdak, dat met – op dit moment – 50 plantensoorten de natuur twee verdiepingen hoger gewoon door laat groeien. Tijdens de open dag was te zien hoe de biodiversiteit zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dit dak was een bron van inspiratie voor de Handreiking Natuurdaken waar het NIOO-KNAW aan meewerkte. Een ander deel van het NIOO-dak is groenblauw. Daar is ook de opstelling van Plant-e te vinden, waar een samenspel van zonlicht, moerasplanten en bacteriën stroom opwekt. Lees meer over het dak in het Artikel uit vakblad ‘De Levende Natuur’ van oktober 2019, over over het positieve effect van hooggeplaatste zonnecollectoren op de vegetatiediversiteit op het dak zoals gemonitord op het dak van NIOO.

Tijdens de dag waren er nog veel meer groene projecten te bekijken, zoals de gevlochten heggen en de demo van Poep = Goud. Lezingen, rondleidingen, een wetenschapsquiz en zelf proeven doen in het lab maakten het programma compleet. Onder het thema ‘Welkom in de natuur van de toekomst’ kon je evolutie voorspellen en je verdiepen in het effect van klimaatverandering, verstedelijking of nieuwe onderzoekstechnieken.

Open dag: Welkom in de natuur van de toekomst
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen
www.nioo.knaw.nl/opendag

Deel deze pagina: