Groene daken actie met Urgenda

Urgenda overhandigde samen met Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken, de Wageningse wethouder Lara de Brito en nog 16 organisaties, maatregel 10 – Vergroenen 10% daken in Nederland – van het CO2-reductieplan aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De maatregel is onderdeel van het veertig puntenplan om 25% CO2-reductie te halen in 2020, waarmee de overheid aan het Urgenda vonnis kan voldoen. De Maatregel Groene daken bespaart 0,1 Mton CO2.

Vlnr: Marjan Minnesma van Urgenda, Karl Kupka, senior policy officer van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken en Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Bekijk hier de toelichting op de maatregel (video).


Vergroen 10% van de daken
De maatregel houdt in het plaatsen van planten op 10 procent van het beschikbare platte dak in Nederland. Hiermee valt een besparing van minimaal 0,1 Mton CO2-eq te behalen. Het vergroenen van daken biedt naast CO2-reductie, maar ook andere voordelen zoals het verminderen van het energieverbruik (dus een kostenbesparing). De groene daken fungeren namelijk ook als regenwaterbuffers en fijnstoffilters. Tegelijkertijd bevorderen groene daken de biodiversiteit in stedelijke ruimten door het bieden van bescherming en voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten.

Meer groen op daken
Hoe hoger de vegetatie, hoe meer CO2 wordt opgenomen. De CO2-besparing van deze maatregel kan nog veel verder oplopen wanneer wordt gekozen voor meer groen dakoppervlak dan 10%, een slimme combinatie van sedum en zonnepanelen, of voor natuurdaken, kruidendaken, daktuinen en dakparken.

Bushokjes in Wageningen vergroenen
Gemeente Wageningen voegt meteen daad bij woord en kondigt aan dat de daken van bestaande bushokjes in Wageningen sedumdaken en zonnepanelen op het dak krijgen.

Maatregel 10 staat in het 40puntenplan van Urgenda, deze maatregel is opgesteld in samenwerking met de Green Deal Groene Daken, Rooftop Revolution en de Rijksuniversiteit Groningen.

Deel deze pagina: