Alle berichten van Alessa Klomp

Twee nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

ROTTERDAM – Op 1 juni, tijdens de Rotterdamse Dakendagen, ondertekenden twee nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Carlisle Construction Materials BV en Stichting Groenkeur verbinden zich hiermee aan het landelijke platform, dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Hans ter Horst (Carlisle Construction Materials BV, rechts) en Peter Koops (Stichting Groenkeurmidden) tekenen Green Deal Groene Daken met voorzitter Egbert Roozen (links) (Foto: Frank Hanswijk)

Lees verder Twee nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

Dakhelden 2018

Procesbegeleiders Carleen Mesters en Anne-Marie Bor van de Green Deal Groene Daken zijn op 1 juni door de Rotterdamse Dakendagen bekroond tot ‘Dakhelden 2018’. “Ze denken in netwerken, in hoe je door samenwerken grote stappen kunt zetten, niet alleen in Rotterdam, of in Amsterdam, maar in het hele land” aldus de jury “Wat hen drijft is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing en zodoende de toepassing van groene daken op te kunnen schalen.”

 


Green Deal procesbegeleiders Carleen Mesters (rechts) en Anne-Marie Bor bekroond tot Dakheld 2018.

Lees verder Dakhelden 2018

Oproep Pilots differentiatie belastingen

Op 13 april 2018 stuurde de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een aanbevelingsbrief naar de bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies, zie nieuwsbericht. Bijgesloten zat het pamflet Financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein. Met deze brief en bijbehorend pamflet nodigt de Stuurgroep bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies uit om mee te doen met pilots die het Werkspoor Differentiatie Belastingen uiterlijk begin 2019 wil starten samen met de andere partners van het pamflet.

De bedoeling van de pilots is om te leren wat in de praktijk wel en niet werkt bij het vergroenen van watergerelateerde belastingen en welke vervolgstappen nodig zijn.


Werkspoor Differentiatie Belastingen-aanjager Jeroen Buitenweg (Waterschap Vechtstromen) op het groene dak van het gemeentehuis van Almelo.

Lees verder Oproep Pilots differentiatie belastingen

Flyer ‘Meer met groene daken’

De voordelen van multifunctionele daken zijn nu te vinden in een flyer van de Green Deal Groene Daken. De informatie over natuurdaken, waterdaken, gebruiksdaken en energiedaken stimuleert mensen om te onderzoeken wat er nog meer kan met het dak. De al meer traditionele sedumdaken zijn inmiddels steeds beter bekend. De nieuwere multifunctionele daken bieden een antwoord aan verschillende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en gezondheidsvraagstukken.

Verder laat de flyer zien hoe de Green Deal aan verschillende sporen werkt om multifunctionele groene daken landelijk te stimuleren.

Download de flyer via de pagina ‘Achtergrond’.

Flyer Green Deal Groene Daken

‘Meekoppelen en verankeren’ op 14 maart

Meekoppelen en verankeren stond centraal in de brede bijeenkomst van 14 maart in Delft. Ruim 50 deelnemers werkten aan verankering binnen de omgevingswet, gebouwlabels, watergerelateerde belastingen en mindset. Vanuit het nieuwe werkspoor Onderzoek en onderwijs luidde de aanbeveling ‘veranker de meerwaarde van groene daken integraal binnen meerdere vakken’. In de ochtend deelden we over onderzoek naar berging, gestuurde afvoer en verkoelende werking van daken onder de vlag van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken van STOWA.


Het groene dak van de bibliotheek van TU Delft

Lees verder ‘Meekoppelen en verankeren’ op 14 maart