Alle berichten van Daken Plan

Bepaal met enquête de koers van NDP

Bouw mee aan agenda ‘Nationaal Daken Plan’

Partners en nieuwe vrienden brachten ruim 50 ideeën naar voren voor het Nationaal Daken Plan i.o. bij de werkconferentie op 25 september. Vanuit de invalshoeken van stakeholders -woningbouw, projectontwikkelaar, verzekeraar, burgers en overheden- en de maatschappelijke opgaven waar het dak een oplossing voor biedt, werkten zij aan de strategische agenda. Of je er nu bij was of niet: geef jouw prioriteiten, belang en eventuele bijdrage door en bouw mee.

Vul de enquête Nationaal Daken Plan in

Partners en belangstellenden: geef voor 4 november  (16:00 uur) via de enquête je prioriteiten voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 door, en deel deze oproep binnen je netwerk.

werkconferentie Nationaal Daken Plan 25 september 2019

Raadpleeg het verslag werkconferentie met NDP activiteiten en producten

Lees meer over de werkconferentie en de pitches

Groene daken in de zorg

Het Nationaal Daken Plan i.o. en de Green Deal Duurzame Zorg maakten onlangs nader kennis met elkaar en zien mooie kansen voor samenwerking! Verkoeling binnen en buiten, bijdragen aan herstel van cliënten, een aantrekkelijke werkomgeving en andere voordelen maken groene daken interessant voor gezondheid in het algemeen en ook specifiek voor toepassing op zorggebouwen. Het Nationaal Daken Plan en de GD Duurzame Zorg verkenden samen hoe kansen te verzilveren tijdens de werkconferentie van het Nationaal Daken Plan van 25 september en het congres GD Duurzame Zorg op 10 oktober j.l.. Lees hieronder meer over de voordelen van groene daken in de zorg.

Lees verder Groene daken in de zorg

Meer plantendiversiteit op groen dak met zonnecollectoren

Groendaken met zonnecollectoren (achtergrond) en zonder zonnecollectoren (voorgrond) op het terrein van NIOO-KNAW in de winter.  Foto: Eke Hengeveld, december 2018.

Steeds vaker worden groendaken gecombineerd met zonnepanelen (PV voor opwekken van stroom) of zonnecollectoren (voor het opwarmen van water voor gebruik in verwarmingsinstallaties).

Op het dak van het NIOO-gebouw in Wageningen is onderzoek gedaan naar het effect van hooggeplaatste zonnecollectoren op de begroeiing van een groendak.  Het onderzoek vond plaats op twee vergelijkbare sedumdaken (7 en 8 jaar ná de aanleg), één dak mét en de ander zonder hooggeplaatste zonnecollectoren.

Lees verder Meer plantendiversiteit op groen dak met zonnecollectoren

Volkskrant bevestigt belang goede cijfers

Volkskrant journalist Maarten Keulemans startte onlangs een onderzoek naar de cijfers rondom groene daken. Aanleiding voor dit onderzoek was de brief die Interpolis aan hun klanten schreef: ‘een groen dak zorgt ervoor dat het dak twee keer zo lang meegaat.’ Onlangs startte de verzekeraar een campagne met als doel 70 duizend vierkante meter plat dak te beplanten met sedum (vetkruid).

De conclusie van de Volkskrant: “Er zijn sterke aanwijzingen dat een groen dak veel langer mee gaat dan een ‘gewoon’ dak met bitumen. Maar of het twee keer zo lang is – of misschien wel veel meer – daarvoor is geen hard wetenschappelijk bewijs.” Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de cijfers rondom fijnstof nader onderzoek behoeven. Het Nationaal Daken Plan onderschrijft dit, en wil dit in gang zetten de komende jaren.

Lees verder Volkskrant bevestigt belang goede cijfers

Werkconferentie roept op tot slim combineren!

werkconferentie Nationaal Daken Plan 25 september 2019

Tijdens de werkconferentie van het Nationaal Daken Plan op 25 september werkte een breed scala aan deelnemers vanuit verschillende invalshoeken aan de strategische agenda van het Nationaal Daken Plan (NDP).

De werkconferentie werd georganiseerd door het Nationaal Daken Plan, KNW Waterwerk en STOWA en vond plaats bij Waternet in Amsterdam met zo’n 100 deelnemers uit diverse stakeholdergroepen met diverse maatschappelijke belangen. Het ‘Nationaal Daken Plan’ geeft een vervolg aan “de rijdende trein” van de Green Deal Groene Daken (GDGD), aldus Jan van Hoek, kwartiermaker van het binnenkort nieuw aan te stellen NDP bestuur.

Lees verder Werkconferentie roept op tot slim combineren!

Overzicht stimuleringsinstrumenten voor groene daken

Er is veel vraag naar stimuleringsmogelijkheden voor groene daken bij gemeenten, waterschappen en provincies . Vanuit de Green Deal Groene Daken is een beknopte inventarisatie gedaan, vakblad Roofs schreef er over (vakblad voor de dakensector in Nederland).

Deze lijst is nog ‘groen’ en niet volledig. Het overzicht behoeft zeker verdere uitwerking in het Nationaal Daken Plan en op sommige punten detaillering, maar laat vooral een veelheid aan mogelijke stimuleringsmaatregelen zien.

Lees verder Overzicht stimuleringsinstrumenten voor groene daken

Natuurdak op Museon

Het museum Museon heeft een groen dak aangelegd van zo’n zeventienhonderd vierkante meter. Bekijk de inspirerende video met uitleg over de aanleg van dit natuurdak. En zie hoe groene daken als stapstenen in de stad voor verbinding zorgen voor insecten, vogels en vlinders. Ook worden de voordelen van een natuurdak op een rij gezet. Bekijk de video hieronder:

22 Slimme daken als vervolg op Slimdak010

Foto aangeleverd door Slimdak010

De testsite op het dak van het dakpaviljoen op de DakAkker in Rotterdam trekt de aandacht. Binnenkort worden er nog eens 18 slimme daken uitgerust met de ‘smartflowcontrol’ (waarvan 1 in Rotterdam) en 4 in de Verenigde Staten. De testsite voor plattedaken op Het Schieblock is hiermee een van de meest succesvolle onder de Rotterdamse ‘Citylab010’ projecten. Lees meer

25 september 2019: Werkconferentie Nationaal Daken Plan

Ook aan de slag met groene daken? Het ‘Nationaal Daken Plan’ geeft een vervolg aan de Green Deal Groene Daken (GDGD), met een Werkconferentie op 25 september bij Waternet in Amsterdam.  Wil je bijdragen met concrete ideeën voor de strategische agenda?  Geef dan je belangstelling aan via onderstaande link. We streven naar een goede mix van stakeholders en er is ruimte voor maximaal 100 personen in de werkconferentie.  Indien nodig maken we een selectie onder de aanmeldingen. Je krijgt in elk geval vóór 10 september de definitieve bevestiging van deelname aan deze werkconferentie.

Aanmeldlink werkconferentie

Lees verder 25 september 2019: Werkconferentie Nationaal Daken Plan

STOWA en Stichting RIONED willen Nationaal Daken Plan versterken

Vlnr: Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet), Hugo Gastkemper (directeur Stichting RIONED) en Bert Palsma (programmacoördinator waterketen STOWA).

De partners van de Green Deal Groene Daken willen met elkaar een volgende stap zetten, om het benutten van daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. Het kenniscentrum voor de regionale waterbeheerders STOWA en Stichting RIONED, koepelorganisatie voor het stedelijk waterbeheer, kunnen zich hierin vinden en kijken uit naar het bestendigen van de vruchtbare samenwerking.

Lees verder STOWA en Stichting RIONED willen Nationaal Daken Plan versterken