Alle berichten van Daken Plan

Green Deal Legacy overhandigd aan Deltacommissaris

Op 13 mei, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken. Ook ijveren ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem.

Overhandiging van het Legacy document op in Nieuwspoort Den Haag met vlnr Peter Glas (Deltacommissaris), Egbert Roozen (voorzitter Green Deal Groene Daken en directeur Brancheorganisatie VHG) en Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet).

Lees verder Green Deal Legacy overhandigd aan Deltacommissaris

Groene daken actie met Urgenda

Urgenda overhandigde samen met Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken, de Wageningse wethouder Lara de Brito en nog 16 organisaties, maatregel 10 – Vergroenen 10% daken in Nederland – van het CO2-reductieplan aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De maatregel is onderdeel van het veertig puntenplan om 25% CO2-reductie te halen in 2020, waarmee de overheid aan het Urgenda vonnis kan voldoen. De Maatregel Groene daken bespaart 0,1 Mton CO2.

Vlnr: Marjan Minnesma van Urgenda, Karl Kupka, senior policy officer van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken en Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Bekijk hier de toelichting op de maatregel (video).

Lees verder Groene daken actie met Urgenda

Green Deal presenteert Facts and Values tijdens EUGIC

Partners gemeente Enschede en gemeente Rotterdam spreken over slim financieren van vergroenen van steden door budgetten te combineren en belastingen te vergroenen tijdens de Europese Greening Cities conferentie. Zij delen Green Deal Facts and Values en hun ervaringen met zo’n 300 experts zijn aanwezig uit verschillende disciplines van beleid, ontwerp, engineering, biodiversiteit, water en gezondheid, bouwen en financieren, landschapsbeheer en academici.

Lees verder Green Deal presenteert Facts and Values tijdens EUGIC

Oogsten en zaaien op partnerbijeenkomst 28 maart

Na intensieve samenwerking aan verschillende onderwerpen en versnellingsagenda’s stonden ruim 40 partners stil bij de resultaten en wat er nog nodig is voor een goede afronding. De bijeenkomst van 28 maart bij partner NIOO-KNAW in Wageningen gebruikten we ook om vooruit te blikken: welk zaaigoed geeft de Green Deal Groene Daken mee aan haar opvolger Nationaal Daken Plan.
Lees verder Oogsten en zaaien op partnerbijeenkomst 28 maart

Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, reikt de Green Deal Groene Daken de Handreiking Natuurdaken uit aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving.

Rechts: Wilco van Heerwaarden (BTL Groep en Green Deal Groene Daken) overhandigt de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV). Foto: Merlijn Michon

Lees verder Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties tekenden voor Green Deal

Twee nieuwe partners ondertekenden de ambities van de Green Deal Groene Daken tijdens de partnerbijeenkomst op 28 maart. Zoontjens International B.V. en de Natuur en Milieufederaties verbinden zich aan het landelijke platform Uitvoering Green Deal Groene Daken.


Nieuwe partners ondertekenen Green Deal Groene Daken met (vlnr) Kasper Spaan (adviseur en programmamanager Waternet en secretaris GDGD), Jaap Dooper , Barbara Wolfs en directeur Paul Heerkens (Zoontjens), Jeannine van Bree (Natuur en Milieufederatie Utrecht) en Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD). Fotograaf: Merlijn Michon Fotografie

Lees verder Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties tekenden voor Green Deal

Alliantie financiële prikkels

Wat in 2016 begon als impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’ van het werkspoor Differentiatie Belastingen, groeit nu door naar een nieuwe ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ met nieuwe partners en in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Doel is om inwoners en bedrijven te stimuleren om hun tuin en gebouw klimaatadaptiever in te richten. De Alliantie richt zich op leren van pilots en zo samen de prikkels verder te ontwikkelen.

Lees verder Alliantie financiële prikkels

Provincie Overijssel tekent voor ambities Green Deal Groene Daken

De provincie Overijssel verbindt zich als tweede provincie aan het landelijke platform Green Deal Groene Daken. Tijdens haar symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’ ondertekende de provincie Overijssel op 28 september de ambities van de Green Deal Groene Daken, dat zich sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Ondertekening Green Deal Groene Daken door Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur van de Provincie Overijssel met Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD).

Lees verder Provincie Overijssel tekent voor ambities Green Deal Groene Daken

Event brengt dakwaarde stap verder

Nieuwe ontwikkelingen, kennis delen en mogelijkheden voor versnelling stonden centraal op 19 september 2018 in Nijmegen, tijdens het Seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’ dat STOWA en KNW organiseerden samen met de GDGD.

In de paralelsessies kwam eens te meer naar voren dat slim ingerichte groenblauwe daken veel voordelen hebben, en dat nog meer samenwerking nodig is om deze voordelen maximaal te benutten. Hier vind je de diverse presentaties van het seminar.

Foto’s: In the Picture Jan Willem Houweling