Alle berichten van Vera Wong

Grachten van Smaragd wint geldprijs voor aanleg groene daken

Groen dak op woonboot in gracht Amsterdam

Bewoners van stadsdeel Amsterdam Centrum mochten € 200.000 verdelen over 53 ideeën uit de buurt ter bevordering van de leefbaarheid. Een kwart van verkozen plannen gaat over de aanleg van groendaken. Een daarvan was het plan dat was ingediend door Nationaal Daken Plan partner Grachten van Smaragd. Met de geldprijs gaan ze in het centrum van Amsterdam zorgen voor 1.000 m2 groendak op woonboten.

Lees verder Grachten van Smaragd wint geldprijs voor aanleg groene daken

Bijeenkomst Alliantie Financiële Prikkels

De Alliantie Financiële Prikkels voor klimaatadaptatie werkt samen aan het stimuleren van inwoners en bedrijven tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein. Binnen de Alliantie heeft het ministerie van IenW vier pilots geselecteerd voor een financiële bijdrage. Naast de ontwikkelingen binnen de pilots, bespreekt de Alliantie op 4 november aanstaande het onderzoek naar het effect op gedrag, toetsing van percelen en een ondersteuning voor besluitvorming over financiële prikkels binnen de beleidsmix van gemeenten en waterschappen.

Partners van de Alliantie zijn de gemeenten Delft, Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Rotterdam, Rucphen, Son en Breugel en waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap Delfland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kennispartner VNG. Nieuwe partners zijn welkom om zich aan te sluiten.

Lees meer op de pagina Differentiatie Belastingen en op de website van Ruimtelijke Adaptatie.

 

Rotterdam presenteert ‘Multifunctionele Dakenprogramma’

Gemeente Rotterdam wil de ruimte in de stad beter gaan benutten met publieke ruimten bovenop bestaande en nieuwe gebouwen. Met de energietransitie, klimaatadaptatie en sociale opgaven wordt het steeds drukker op elke vierkante meter. Een belangrijke oplossing voor de schaarste aan binnenstedelijke ruimte is het benutten van 18 km2 aan platte daken. Wethouders Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) en Arno Bonte (Duurzaamheid) presenteerden onlangs het Multifunctionele Dakenprogramma.

Rotterdam heeft de aankomende 20 jaar ruim 50.000 extra woningen nodig. Dit betekent een hoop nieuwe bewoners, die allemaal behoefte hebben aan groen, buitenruimte, sport, rust en parken. Op de grond is weinig ruimte meer, maar er is nog genoeg ruimte op het dak. Daar willen zij dan ook een nieuwe stadslaag maken voor multifunctioneel gebruik: opvang van regenwater, energie opwekken, en groenvoorzieningen voor bewoners. Dit plan past goed in Rotterdams ambitie: de duurzaamste stad van Nederland worden.

Lees verder Rotterdam presenteert ‘Multifunctionele Dakenprogramma’

5 oktober 2019: Groene dak en labs van het NIOO open

Op zaterdag 5 oktober opende Nationaal Daken Plan partner het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zijn deuren voor bezoekers. Van 11:00 – 17:00 uur lieten de onderzoekers in en rond het hele gebouw in Wageningen hun natuuronderzoek zien. Deze kans is er maar eens in de drie jaar. Speciale aandacht was er natuurlijk voor het experimentele groene dak van het NIOO, een landelijk voorbeeldproject.

Lees verder 5 oktober 2019: Groene dak en labs van het NIOO open

Enschede en Groenkeur met ‘Nieuwe Energie’ bij congres Binnenlands Bestuur

Green Deal Groene Daken partners Dick Oosthoek (Groenkeur) en Hendrik-Jan Teekens (gemeente Enschede) verzorgden de workshop ‘Van het gas af én groenere daken’ tijdens het duurzaamheidscongres van Binnenlands Bestuur. Doel van het congres op 7 maart jl. in Driebergen was om een compleet overzicht van de beschikbare kennis over energie te geven.

Hendrik-Jan Teekens, ontwerper Water bij de gemeente Enschede

Binnen de Green Deal Groene Daken werken Dick Oosthoek, directeur van Groenkeur, en Hendrik-Jan Teekens, ontwerper Water bij de gemeente Enschede, regelmatig samen aan manieren om slimmer en duurzamer te verduurzamen. Hierover spraken zij tijdens hun workshop over de energietransitie, en over hoe groen hier een bijdrage aan kan leveren.

Lees verder Enschede en Groenkeur met ‘Nieuwe Energie’ bij congres Binnenlands Bestuur

Meetbare effecten groene daken op DGBC Congres

Het overtekende congres ‘Building Green, Smart and Healthy’, georganiseerd door Dutch Green Building Council, Royal FloraHolland en De Groene Stad op 31 januari, stond volledig in het teken van de bijdrage van groen en blauw aan belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress, luchtkwaliteit. De belangstelling voor meetbare effecten van groen was groot onder de vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten.

De Robert Fruinstraat in Rotterdam

Lees verder Meetbare effecten groene daken op DGBC Congres

Innovatie op partnerbijeenkomst 14 november

Innovatievragen en aanbod rond groene daken was het centrale thema tijdens de partnerbijeenkomst van 14 november in Amsterdam. Na 12 pitches over onder meer verkoeling, droogte, watercirculariteit, zuiverende daken, brandgevaar en tools voor matchmaking van dakvraag- en aanbod deelden ruim 40 deelnemers enthousiast hun visies, kennis en ervaringen met elkaar in de innovatie carrousel.

In de ochtend bezochten we het meetdak van Smartroof 2.0 op het Marineterrein waar duidelijk werd hoe belangrijk goede wateropvang op het dak is. De middag opende met een terugblik en vooruitblik door GDGD voorzitter Egbert Roozen en mede bestuurslid Kapser Spaan. Partners van de Green Deal geven aan vanaf mei 2019 samen verder te willen werken aan de vergroening een meervoudige waarde van het braakliggende daklandschap, onder de naam ‘Nationaal Daken Plan’.

Green Deal Groene Daken bezoekt Project Smartroof 2.0 in Amsterdam

Lees verder Innovatie op partnerbijeenkomst 14 november

Veel interesse in pilots ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’

Maar liefst achttien gemeenten, negen waterschappen, twee provincies en een drinkwaterbedrijf gaven aan dat zij graag deel willen nemen aan een pilot ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’. Dit bleek uit de enquête die DPRA in juli 2018 verstuurde naar 180 gemeenten, waterschappen, provincies en burgerinitiatieven. Veel van de enthousiaste partijen kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. Een opvallend positief resultaat volgens de procesbegeleiders Carleen Mesters en Anne-Marie Bor, ook voor het werkspoor Differentiatie Belastingen die het onderwerp mede op de kaart zette.

Lees verder Veel interesse in pilots ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’

Nieuw bestuur voor Green Deal Groene Daken

HOUTEN – Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken heeft een nieuw bestuur. Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG en aanjager van groen in bebouwd en onbebouwd gebied ontfermt zich als voorzitter en tijdelijk penningmeester over de activiteiten van de Green Deal. Kasper Spaan, adviseur en programmamanager bij Waternet en behartiger van klimaatadaptatie bij Rainproof zet zich in als secretaris voor de stichting. Onder hun leiding zal de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken zich ook in 2018 en 2019 inzetten voor meer en betere groene daken.


Nieuw bestuur Green Deal Groene Daken, Kasper Spaan (links) en Egbert Roozen (rechts)

Lees verder Nieuw bestuur voor Green Deal Groene Daken