Bijeenkomst Alliantie Financiële Prikkels

De Alliantie Financiële Prikkels voor klimaatadaptatie werkt samen aan het stimuleren van inwoners en bedrijven tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein. Binnen de Alliantie heeft het ministerie van IenW vier pilots geselecteerd voor een financiële bijdrage. Naast de ontwikkelingen binnen de pilots, bespreekt de Alliantie op 4 november aanstaande het onderzoek naar het effect op gedrag, toetsing van percelen en een ondersteuning voor besluitvorming over financiële prikkels binnen de beleidsmix van gemeenten en waterschappen.

Partners van de Alliantie zijn de gemeenten Delft, Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Rotterdam, Rucphen, Son en Breugel en waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap Delfland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kennispartner VNG. Nieuwe partners zijn welkom om zich aan te sluiten.

Lees meer op de pagina Differentiatie Belastingen en op de website van Ruimtelijke Adaptatie.

 

Deel deze pagina: