Biodiversiteit

De biodiversiteit op daken is te meten volgens ecologische waarden. Het doel is om het biodiverse daklandschap te benutten voor meer robuuste stedelijke natuur.
Wij ondernemen hiertoe het volgende:

  • Groene Talk ‘Hoe dicht kan natuur bij jou komen? tijdens de Vakbeurs Openbare ruimte in de Jaarbeurs Utrecht
  • Deskstudie uitvoeren (in samenwerking met PPO) naar bestaande informatie over de biodiversiteitswaarde van groene daken.
  • Ontwikkelen van een routekaart/handreiking én een richtlijn/kwaliteitsnorm over het stimuleren van biodiversiteit en het biodivers inrichten van daken.
  • Op 4 oktober is tijdens het STOWA symposium Groene Daken een presentatie gegeven door stadsecoloog van Groningen Klaas van Nierop met daarin een 10-puntensysteem voor het toetsen van (typen) biodiversiteit.