Achtergrond

Het aantal initiatieven met groene daken in Nederland groeit. Toch zijn de voordelen nog geen gemeengoed. Ook zien potentiële eigenaren nog veel bezwaren om in dakbegroeiing te investeren. Want de baten van een groen dak komen niet altijd direct ten goede aan de partij die de kosten maakt.

Om dit soort knelpunten aan te pakken en om bredere toepassing van dakbegroeiing te stimuleren startte in 2014 de Green Deal Groene Daken: een samenwerking van gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen, kennisinstellingen en de Rijksoverheid. In een zevental sporen ontwikkelen we kansrijke verdienmodellen en daarmee gezamenlijke instrumenten voor opschaling. Samen op weg naar meer en betere groene daken!

Meer informatie

Deel deze pagina: