Bestuur en projectteam

Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken

Om een onafhankelijke en gedragen uitvoering van de Green Deal, is in 2016 de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken opgericht. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Egbert Roozen, directeur VHG branchevereniging van ondernemers in het groen
Secretaris: Kasper Spaan, adviseur en programmamanager bij Waternet

Het projectteam

Het projectteam begeleidt het GDGD2 proces in de praktijk.
Anne-Marie Bor, NextGreen
Carleen Mesters, Stroom en Onderstroom
Vera Blaauboer, NextGreen