Deelnemen

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven werkten van 2014 tot 2020 actief samen binnen de Green Deal Groene Daken. Ook in 2020 willen de partners samen het huidige netwerk doorontwikkelen. Dit doen zij als landelijk platform ‘Nationaal Daken Plan’.

Nationaal Daken Plan

Het Nationaal Daken Plan wil net als de Green Deal Groene Daken door middel van kennisuitwisseling en het bundelen van krachten het groene daklandschap verder ontwikkelen. Natuurlijk draagt ook het Nationaal Daken Plan bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid.

Deelnemen

Wij nodigen gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven, woningcorporaties, bouwers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven uit:

 • Sluit aan en benut samen met ons het dakenlandschap
 • Ontwikkel, test, deel en vermenigvuldig successen en ideeën binnen het Nationaal Daken Plan!

Wilt u bijdragen aan de opschaling van groene daken? Nieuwe partners zijn welkom!

Geef via info[at]greendealgroenedaken.nl uw interesse door, en maak samen met ons het dakenlandschap groener!

Lees hier meer over het Nationaal Daken Plan.

Wat deelname oplevert

 • Innovaties en expertise delen met andere deelnemers
 • Leren van verschillende perspectieven van andere stakeholders rond groene daken
 • Inzicht in mogelijkheden voor opschaling en leren van elkaars praktijk
 • Krachten bundelen richting andere stakeholders en bijdragen aan hun proces voor opschaling, zoals wet- en regelgeving en onderzoek
 • Zicht op het samen sluitend krijgen van de business case van begroeide gebruiksdaken
 • Zichtbaarheid van uw activiteiten rond groene daken
 • Een enthousiast netwerk met 60 professionals strevend naar betere en meer groene daken in Nederland

Uw bijdrage

 • Open delen van kennis en ervaring
 • Bij voorkeur inhoudelijk bijdragen aan een van de zeven werksporen
 • Ruimte bieden voor het experimenteren met de ontwikkelde verdienmodellen, voor zover relevant en mogelijk
 • Overheden en bedrijven dragen financieel bij aan de procesbegeleiding

Geef via een e-mail aan info[at]greendealgroenedaken.nl uw interesse door, en maak samen met ons het daklandschap groener!

Deel deze pagina: