Deelnemen?

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken actief samen in de Green Deal Groene Daken. Wilt u bijdragen aan de opschaling van groene daken? Er is ruimte voor nieuwe partners.

Wat deelname oplevert

 • Innovaties en expertise delen met andere deelnemers
 • Leren van verschillende perspectieven van andere stakeholders rond groene daken
 • Inzicht in mogelijkheden voor opschaling en leren van elkaars praktijk
 • Krachten bundelen richting andere stakeholders en bijdragen aan hun proces voor opschaling, zoals wet- en regelgeving en onderzoek
 • Zicht op het samen sluitend krijgen van de business case van begroeide gebruiksdaken
 • Zichtbaarheid van uw activiteiten rond groene daken
 • Een enthousiast netwerk met 60 professionals strevend naar betere en meer groene daken in Nederland

Uw bijdrage

 • Open delen van kennis en ervaring
 • Bij voorkeur inhoudelijk bijdragen aan een van de zeven werksporen
 • Ruimte bieden voor het experimenteren met de ontwikkelde verdienmodellen, voor zover relevant en mogelijk
 • Overheden en bedrijven dragen financieel bij voor de procesbegeleiding van de Green Deal

Geef op info@greendealgroenedaken.nl uw interesse door, en maak samen met ons het daklandschap groener!