Differentiatie Belastingen

Samen verdienen door differentiatie van belastingbedragen zoals kortingen op belasting bij aanwezigheid van een groen dak (Waterschapsbelasting, OZB en Rioolheffing). Resultaat: een nieuwe Alliantie Financiële Prikkels voor klimaat adaptatie.

In deze werkgroep stond de volgende vraag centraal: Hoe kan differentiatie worden ingezet zodat de eigenaar van een begroeid dak minder belasting betaalt als dat dak er voor zorgt dat er minder hemelwater in de riolering stroomt?

Door middel van de volgende verschillende acties hebben we verandering weten te versnellen:

               

Deel deze pagina: