Differentiatie Belastingen

Samen verdienen door differentiatie van belastingbedragen zoals kortingen op belasting bij aanwezigheid van een groen dak (Waterschapsbelasting, OZB en Rioolheffing). Resultaat: een nieuwe Alliantie Financiële Prikkels voor klimaat adaptatie.

In deze werkgroep stond de volgende vraag centraal: Hoe kan differentiatie worden ingezet zodat de eigenaar van een begroeid dak minder belasting betaalt als dat dak er voor zorgt dat er minder hemelwater in de riolering stroomt?

Door middel van de volgende verschillende acties hebben we verandering weten te versnellen:

  • Partners van de nieuwe Alliantie Financiële Prikkels zijn de gemeenten Delft, Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Rotterdam, Rucphen, Son en Breugel en waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap Delfland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kennispartner VNG. Nieuwe partners zijn welkom om zich aan te sluiten. De eerdere partners uit het werkspoor zullen hun krachten blijven bundelen via de nieuwe bredere Alliantie.
  • Op basis van de haalbaarheidsstudie ‘Pilots voor financiële prikkels’ (download) is in juni een nieuwe Alliantie Financiële Prikkels gestart. De regeling ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie van het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie stimuleert private partijen zoals inwoners en bedrijven tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein. Er zijn vier pilots geselecteerd en drie werkgroepen ingericht: effect op gedrag, toetsing van percelen en ondersteuning voor besluitvorming over financiële prikkels binnen de beleidsmix van gemeenten en waterschappen.
  • Een breed samenwerkingsverband bestaande uit Rijk, decentrale overheden, koepelorganisaties en kennisorganisaties agendeert ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ bij particuliere gebouwen en tuinen. In een gezamenlijk pamflet (download) met het werkspoor differentiatie belastingen zijn gemeenten en waterschappen uitgenodigd om samen te werken aan financiële prikkels zoals het vergroenen van belastingen.
  • In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie werkten de GDGD procesmanagers Anne-Marie Bor en Carleen Mesters aan de inventarisatie ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ (download) . De inventarisatie is een vervolg op het impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’, en bouwt voort op de resultaten van Lieke Brackel. Het rapport bevat zo’n 20 verschillende prikkels en vormen van vergroening van belastingen, en voorbeelden van toepassing.
  • Stagiaire Green Deal Groene Daken in de prijzen. Lieke Brackel won op 24 november 2017 de waternetwerkscriptieprijs met haar scriptie ‘Politieke dimensies van transities: discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument voor de klimaatbestendige stad’ (download). Zij werkte voor haar scriptie samen met het werkspoor Differentiatie Belastingen, en interviewde 22 waterprofessionals om te achterhalen welke argumenten er rond dit onderwerp spelen.
  • We inventariseren pilots bij gemeenten, waterschappen en wijken om te experimenteren. Heeft u een pilot of idee? Mail ons via info[at]greendealgroenedaken.nl !
  • We verspreiden de kennis uit het bovenstaande rapport. Onder andere tijdens de Klimaattop op 26 oktober 2016, met als onderwerp Duurzame waarde belasten of belonen?’ (download).
  • In het rapport Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling hebben we een onderdeel geschreven over groene daken als adaptatiemaatregel (september 2016).
  • Via het impactproject differentiatie belastingen is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te differentiëren in een aantal lokale gebouwgebonden belastingen. Zie het rapport Hemelwater belasten of belonen en de banner! (2016)

               

Deel deze pagina: