Differentiatie Belastingen

Samen verdienen door differentiatie van belastingbedragen zoals kortingen op belasting bij aanwezigheid van een groen dak (Waterschapsbelasting, OZB en Rioolheffing). Resultaat: een separaat onderzoek naar mogelijkheden en haalbaarheid.

De vraag staat in deze werkgroep centraal: hoe kan differentiatie worden ingezet zodat de eigenaar van een begroeid dak minder belasting betaalt als dat dak er voor zorgt dat er minder hemelwater in de riolering stroomt?

Met verschillende acties zijn we verandering aan het versnellen: