Gebouwlabels

Gebouwlabels zijn een belangrijk middel om de duurzaamheid te toetsen. We werkten in deze werkgroep aan een integratie van waterberging en biodiversiteit op daken in gebouwlabels. Er zijn twee adviezen uitgebracht hierover:

  • We lieten een advies uitbrengen door de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal over de integratie van biodiverse daken binnen het label BREEAM.
  • In een tweede advies van de Helpdesk lieten we het biodiverse dak met waterbuffering binnen de GPR verkennen.

De focus ligt nu op de volgende acties:

  • Onderzoeken welke gebouwlabels zich het meest lenen voor toetsing van biodiverse daken, en hoe dit te integreren is.
  • Vergroten van betrokkenheid en kennis van vastgoedeigenaren over groene daken.
  • Zie voor informatie over normen en groene daken ook het achtergrondartikel over de nieuwe NTA 8292 in Binnenwerk.
Deel deze pagina: