Innovatie

(Natuur)Technische innovatie is een van pijlers om voor betere groene daken te zorgen. Daken die met hun prestaties bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, luchtvervuiling, verlies van biodiversiteit en stedelijke verdichting.

We tonen hieronder een aantal innovatie vragen en -aanbod uit de partnerbijeenkomst van 14 november 2018, en andere innovaties die we sindsdien ontvingen:

Klimaat, water en veiligheid
SmartRoof 2.0
biedt: Circulair water via het dak. Met een drainagelaag regenwater opvangen en via een haarvatenstelsel (capillaire irrigatie) zorgen voor bewatering van de beplanting. De verdamping door de planten zorgt voor verkoeling van het gebouw! Als nature-based solution bestaat de basis uit het circulair en op locatie opvangen, vasthouden en verdampen van water, net als in een tropisch bos.
Uitdaging: ook in droge zomers voor voldoende water kunnen zorgen door te combineren met een wateropslagsysteem.

Gemeente Rotterdam vraagt: Hoe kun je het koel houden in de stad met een groen dak? In  2050 hebben we in Rotterdam het huidige klimaat van Barcelona.
Uitdaging: Hoeveel waterbergend vermogen moet je eisen bij een verwachte warme periode van 3 weken? Hoe sla je het water op voor een dergelijke periode? Waar laat je het reservoir.

Wildfires Prevention vraagt: Hoe kun je schade door brand voorkomen? Kijk niet alleen naar type vegetatie, maar ook naar de plek ervan. Voorkomen is beter dan brand en rook die door onjuiste beplantingsinrichting makkelijk naar binnen slaan. Brandpreventie zit in de NTA 8292 norm die de sector hanteert.
Uitdaging: Voor groenblauwe daken de relatie tussen waterbeschikbaarheid en brandpreventie verder uitwerken en meer bewustzijn creëren bij de ontwerper en de gebouweigenaar.

Circulair
Ceyes biedt: Een waterretentie onderlaag van rubbergranulaat uit lokaal afgedankte kunstgrasvelden (productie binnen straal van 400 km). Door het hergebruik van oud materiaal is de CO2 footprint vele malen lager.
Uitdaging: Het gewicht van het product. Voor de een is het te zwaar en voor de ander te licht. Ceyes experimenteert met verschillende materialen en test de impact op water.

BlueRoof biedt: Reststromen uit afval water die bruikbaar zijn als (aanvulling op) de substraatlaag. Er zitten al meststoffen in, maar deze kunnen wel variëren.
Uitdaging: Welke vorm van substraat is gewenst door potentiële afnemers? 

CEW biedt: Veelbelovende resultaten van onderzoek aan een moerasdak dat afvalwater van een gebouw of het erfafspoelwater van een boerenbedrijf zuivert.
Uitdaging: Na de veelbelovende lab-testen zoekt het CEW een testdak.

Mijn Waterfabriek biedt: Een systeem voor hergebruik van hemelwater dat op het dak valt op eigen kavel. Combinatie van opvang, ondergronds bufferen en doorspoelen van toiletten.
UitdagingHet natuurlijke principe van lokale wateropvang en watergebruik terugbrengen in de stad. Als collectief samenwerken en nadenken over het combineren van systemen om investeringen rendabel te maken.

Matchmaking vraag en aanbod
Dak-change biedt: Een online tool om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en inzicht in kosten en baten (inclusief subsidies en financiering) te bieden. Gestart vanuit de opgave rond vervanging van asbestdaken.
UitdagingHet vinden van de juiste doelgroep en motiveren van woningeigenaren om hun dak en de inrichting ervan als een vergelijkbare investering te zien als van een nieuwe keuken of badkamer.

Grachten van Smaragd biedt: Een plan om op vijf woonboten een verschillend en innovatief groen dak aan te leggen dat samen met Bureau Binnentuinen is ingediend bij Stadsdeel Amsterdam West. Met planten zaak Wildernis als laagdrempelig inlooppunt om anderen te helpen om meer groene daken te creëren.
Uitdaging: Welke innovatieve oplossingen verdienen een plek op 5 verschillend in te richten daken van woonboten? Welke organisaties willen samenwerken aan innovatief groen voor daken van woonboten, om bewoners te helpen om betere keuzes voor een begroeid dak te maken.

Werkplaats de Gruijter en Viba-Expo vragen: Hoe kun je dak-innovatie opschalen in Noord-Brabant?
Uitdaging: Ondernemers en organisaties laten kennismaken met het klimaatadaptatie programma van de provincie Noord-Brabant en ze vragen om erbij aan te sluiten.

 Green Revolution biedt: Een lokale dak-begroeiing kwekerij met een lagere prijs per vierkante meter. Plan om in Breda een Stadskwekerij op te zetten waar Sedumcassettes worden gekweekt en verkocht voor particulieren. Lokaal kweken betekent lagere kosten voor transport en arbeid.
Uitdaging: Haalbaarheid van een stadskwekerij in Breda onderzoeken. Daarnaast actief particulieren en woningbouwcoöperaties in Breda informeren over klimaatadaptatie en de voordelen van een groen dak aanleggen met behulp van de Stadskwekerij.

Natuur
Gemeentehuis Haaren biedt: Een substraatarm biodivers dynamisch functionerend beschaduwd en zwevend zonnepanelen dak op het gemeentehuis in Haaren. Slimme combi met klimaatbeheersing door regenwaterkringloop op eigen erf, licht en luchtbeweging te benutten.
Uitdaging: Verdere ontwikkeling en opschaling van dit type dakinnovatie.

BTL Groep/ werkspoor biodiversiteit vraagt: Hoe kun je biodiversiteit versterken in de stad met een natuurdak?Een stad ligt vaak tussen natuurgebieden. Hoe kunnen we natuurdaken zo aanleggen dat ze door hun verbindende rol als het ware als nutsvoorziening voor meer natuur in de stad zorgen?
Uitdaging: Als de schaalvergroting van natuurdaken toeneemt door meer natuurinclusief bouwen dan gaan er nieuwe landschapstypen ontstaan met eigen ecosystemen, biotopen en soorten. Het werkspoor biodiversiteit wil deze nieuwe kennis delen, draagvlak in de samenleving vergroten, om de buurt en scholen mee te krijgen voor meer biodiversiteit. Een oproep voor meer voorbeelden.

Deel deze pagina: