Innovatie

Technische innovatie is een van de poorten naar vooruitgang en verandering. We zijn in deze werkgroep bezig met:

  • Maken van een open source inventarisatie van deskstudies van verschillende daktypes en landschapstypes (op o.a. renovatie en isolatie).
  • Gebruiken van de inventarisatie als stimulans voor technische innovatie.