Links

We noemen hier een gedeelte zonder volledig te willen zijn. Nieuwe informatieplatformen komen als nieuwsbericht op de Home pagina, op Facebook en op Twitter. De websites zijn nu gerangschikt op algemeen, gebiedsspecifiek en wetenschappelijk niveau, maar wij zoeken nog een juiste weergave.

Mis je een link die hier thuishoort? Mail ons via info[at]greendealgroenedaken.nl en laat het ons weten!

Informatieplatformen over groene daken

Er zijn verschillende platformen opgezet waar informatie te vinden is over de voordelen en het ontwikkelen van een groen dak. Zie de onderstaande lijst.

Groen Boven Alles
Platform Multifunctionele Daken
Groenblauwe Netwerken, met name het onderdeel Groene Daken.
Huisje Boompje Beter is een app die ook een groen dak als optie aangeeft voor een groenere stad.
SBRCURnet heeft een kennispaper uitgebracht voor dakeigenaren over het proces van een groen dakinstallatie.

Uw gebied en landelijke informatie

Er zijn kaarten beschikbaar waarin informatie over biodiversiteit op daken staat voor bepaalde steden of regio’s. Hiermee kunt u zien of er al groene daken zijn, u kunt inschatten of een groen dak in uw woonplaats geschikt is en wat er voor mogelijkheden zijn.
Gemeente Almelo duurzaamheidskaart
Gemeente Hengelo duurzaamheidskaart

Databases en rapporten 

De databases zijn er om (wetenschappelijke) achtergrondkennis en -data te vinden.

De NTA 8292 is gepubliceerd en is te bestellen via de Koninklijke NEN. Zie ook het achtergrondartikel in Binnenwerk.
De NTA 8292 “Begroeide Daken – Definities en bepalingswaarden – Windweerstand, waterbestendige en brandgevaarlijkheid” bevat:
—  een beschrijving van alle termen en definities die benodigd zijn voor een juiste interpretatie van de NTA ;—  de bijdrage die een begroeid dak levert aan de weerstand tegen windbelasting van de dakbedekkingen/of begroeid dak zelf;
—  de bijdrage die een begroeid dak levert aan de reductie van de afvoer van hemelwater van begroeide daken naar het riool door waterbuffering en –vertraging;
—  een antwoord op de vraag in hoeverre een begroeid dak voldoet aan de brandveiligheidsaspecten van daken, in aanvulling op NEN 6063. 

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie is nuttig voor het inventariseren van mogelijkheden voor klimaatadaptatie, waar groene daken ook onder vallen. Er zijn ook verschillende impactprojecten uitgelicht.

Groene daken kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en verduurzaming van het stedelijk milieu. Of gemeenten om deze of andere redenen groene daken zouden moeten stimuleren, hangt samen met de doelen die ermee worden beoogd. Voor de gemeente Tilburg is onderzocht wat de kansen zijn om groene daken in te zetten als maatregel voor klimaatadaptatie en wat de mogelijkheden zijn voor opschaling in Tilburg en in andere gemeenten. 

Het overheidsprogramma Kennis voor Klimaat heeft een eindrapport gemaakt waarin groene daken als maatregel voor klimaatadaptatie zijn opgenomen (zie o.a. vanaf pagina 59).

Hydrotheek Wageningen Universiteit en STOWA over wateraspecten zoals hydrologie en waterhuishouding.

In de Atlas Natuurlijk Kapitaal is informatie te vinden over de voordelen en aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen.

De Omgevingswijzer is er om de status van en mogelijkheden voor duurzame gebiedsontwikkeling in kaart te brengen via een vragenlijst.

 

Deel deze pagina: