Meer plantendiversiteit op groen dak met zonnecollectoren

Groendaken met zonnecollectoren (achtergrond) en zonder zonnecollectoren (voorgrond) op het terrein van NIOO-KNAW in de winter.  Foto: Eke Hengeveld, december 2018.

Steeds vaker worden groendaken gecombineerd met zonnepanelen (PV voor opwekken van stroom) of zonnecollectoren (voor het opwarmen van water voor gebruik in verwarmingsinstallaties).

Op het dak van het NIOO-gebouw in Wageningen is onderzoek gedaan naar het effect van hooggeplaatste zonnecollectoren op de begroeiing van een groendak.  Het onderzoek vond plaats op twee vergelijkbare sedumdaken (7 en 8 jaar ná de aanleg), één dak mét en de ander zonder hooggeplaatste zonnecollectoren.

De begroeiing op het dak mét zonnecollectoren is zeer divers en wordt gekenmerkt door een grote variatie van kruiden en loofbomen.  Op het dak zonder zonnecollectoren zijn in 2017 en 2018 in totaal veel minder soorten planten aangetroffen:  het dak wordt gekenmerkt door een dichte Sedum-vegetatie met enkele grassen en kruiden.

Het is belangrijk te vermelden dat het positieve effect  van zonnecollectoren op de plantendiversiteit is geconstateerd bij panelen die hoger dan een meter opgesteld staan.

Het NIOO verwacht dat het effect van zonnepanelen op de plantendiversiteit naar verwachting niet zal verschillen van het effect van zonnecollectoren, mits ze op ongeveer dezelfde manier geplaatst zijn (hoger dan 1 meter).

Door de combinatie van zonnecollectoren en begroeiing toe te passen op daken is er sprake van een stapeling van waarden: zowel opwekking van duurzame energie als een verhoging van de plantendiversiteit.

Het NIOO wil anderen aanmoedigen om op meer locaties de begroeiing op groendaken in kaart te brengen en waar mogelijk tussen daken te vergelijken.

Lees het complete artikel over dit onderzoek door het NIOO zoals gepubliceerd door Henk-Jan van der Kolk en Petra van den Berg in De Levende Natuur (okt.2019) hier:
Hoogstaande zonnecollectoren faciliteren hoge plantendiversiteit op groendak

Deel deze pagina: