Mindset

We willen de bestaande vooroordelen over groene daken wegnemen en een positieve grondhouding ervoor teruggeven. Aan deze ambitieuze taak werkten we op meerdere manieren:

  • Inventariseren van de gemeentelijke behoefte aan een informatieportaal.
  • In kaart brengen van online informatieplatformen over biodiverse daken. Hier is een begin mee gemaakt bij ‘Links’ maar de lijst is nog lang niet uitputtend!
  • De website www.multifunctioneledaken.nl met voorbeelden, een stappenplan en kennisdocumenten.
Deel deze pagina: