Mindset

We willen de bestaande vooroordelen over groene daken wegnemen en een positieve instelling ervoor teruggeven. Aan deze ambitieuze taak werken we op meerdere manieren:

  • Maken van een breder stappenplan met een lange termijnvisie voor verbetering van de mindset bij vastgoedeigenaren en gemeenten.
  • Inventariseren van de gemeentelijke behoefte aan een informatieportaal.
  • In kaart brengen van online informatieplatformen over biodiverse daken. Hier is een begin mee gemaakt bij ‘Links’ maar de lijst is nog lang niet uitputtend!
    Missen er volgens u nog links? Laat het ons weten!