Nieuwe rioolheffing voor nieuw gedrag?

Naast ondertekening van de Green Deal door twee nieuwe partners en bekroning dakhelden 2018, verzorgde het werkspoor Differentiatie Belastingen op 1 juni een workshop bij de Rotterdamse DakenDagen over financiële prikkels voor klimaatadaptatie.

Bij de Rotterdamse Dakendagen besprak het werkspoor Differentiatie Belastingen in een workshop actuele vraagstukken rond financiële prikkels voor klimaatadaptatie. Zoals “Zijn bewoners en bedrijven gevoelig voor prikkels via de rioolheffing?” en “Hoe ziet zo’n prikkel eruit?”.

Na een voorstelronde lichtten Green Deal partners Waterschap Vechtstromen en gemeente Enschede namens het werkspoor de routes en ontwikkelingen van het werkspoor toe. Beide partners werken samen in een pilot waarin de mogelijke interesse van lokale stakeholders in het vergroenen van belastingen wordt onderzocht. Green Deal procesbegeleider Carleen Mesters gaf vervolgens een update van de inventarisatie en oproep die is gedaan in opdracht van DPRA op het gebied van ‘Financiële prikkels oor klimaatadaptatie’.

In tweetallen ging de groep vervolgens aan de slag met de vragen:
1) Hoe staat het met de huidige bereidheid van bewoners en bedrijven om maatregelen klimaatadaptatie te nemen op eigen terrein,
2) Hoe kan willingness to act groter worden en
3) Welke rol spelen financiële prikkels zoals belastingdifferentiatie daarin.

Een randvoorwaarde die uit de gesprekken naar voren kwam is om expliciet het gebouw zelf te koppelen aan de financiële prikkel. En het werkspoor oogstte een aantal bruikbare tips, zoals maak de besparing concreter, maak het onderdeel van participatie voor klimaatadaptatie, zet in op bredere bewustwording, let op positieve framing en maak het voor bedrijven onderdeel van imagoverbetering en concrete besparing.

Ook kwamen er een aantal nieuwe vragen naar voren: Hoe neem je locatie-afhankelijke situatie mee in een prikkel (bijvoorbeeld bodemgesteldheid) en in hoeverre kun je het combineren met een verplichting voor groen?

De workshop maakte duidelijk dat de tijd rijp is voor volgende stappen. Het werkspoor neemt de oogst van de workshop mee bij de verdere uitwerking van financiële prikkels en pilots.

Meer informatie:

Deel deze pagina: