Green Deal presenteert Facts and Values tijdens EUGIC

Partners gemeente Enschede en gemeente Rotterdam spreken over slim financieren van vergroenen van steden door budgetten te combineren en belastingen te vergroenen tijdens de Europese Greening Cities conferentie. Zij delen Green Deal Facts and Values en hun ervaringen met zo’n 300 experts zijn aanwezig uit verschillende disciplines van beleid, ontwerp, engineering, biodiversiteit, water en gezondheid, bouwen en financieren, landschapsbeheer en academici.

Lees verder Green Deal presenteert Facts and Values tijdens EUGIC

Oogsten en zaaien op partnerbijeenkomst 28 maart

Na intensieve samenwerking aan verschillende onderwerpen en versnellingsagenda’s stonden ruim 40 partners stil bij de resultaten en wat er nog nodig is voor een goede afronding. De bijeenkomst van 28 maart bij partner NIOO-KNAW in Wageningen gebruikten we ook om vooruit te blikken: welk zaaigoed geeft de Green Deal Groene Daken mee aan haar opvolger Nationaal Daken Plan.
Lees verder Oogsten en zaaien op partnerbijeenkomst 28 maart

Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, reikt de Green Deal Groene Daken de Handreiking Natuurdaken uit aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving.

Rechts: Wilco van Heerwaarden (BTL Groep en Green Deal Groene Daken) overhandigt de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV). Foto: Merlijn Michon

Lees verder Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties tekenden voor Green Deal

Twee nieuwe partners ondertekenden de ambities van de Green Deal Groene Daken tijdens de partnerbijeenkomst op 28 maart. Zoontjens International B.V. en de Natuur en Milieufederaties verbinden zich aan het landelijke platform Uitvoering Green Deal Groene Daken.


Ondertekening Green Deal Groene Daken met (vlnr) Kasper Spaan (adviseur en programmamanager Waternet en secretaris GDGD), Jaap Dooper (Zoontjens), Barbara Wolfs (Zoontjens), door directeur Paul Heerkens (Zoontjens) en Jeannine van Bree (Natuur en Milieufederatie Utrecht) met Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD).
Fotograaf: Merlijn Michon Fotografie

Lees verder Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties tekenden voor Green Deal

Alliantie financiële prikkels

Wat in 2016 begon als impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’ van het werkspoor Differentiatie Belastingen, groeit nu door naar een nieuwe ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ met nieuwe partners en in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Doel is om inwoners en bedrijven te stimuleren om hun tuin en gebouw klimaatadaptiever in te richten. De Alliantie richt zich op leren van pilots en zo samen de prikkels verder te ontwikkelen. Lees verder Alliantie financiële prikkels

Enschede en Groenkeur met ‘Nieuwe Energie’ bij congres Binnenlands Bestuur

Green Deal Groene Daken partners Dick Oosthoek (Groenkeur) en Hendrik-Jan Teekens (gemeente Enschede) verzorgden de workshop ‘Van het gas af én groenere daken’ tijdens het duurzaamheidscongres van Binnnelands Bestuur. Doel van het congres op 7 maart jl. in Driebergen was om een compleet overzicht van de beschikbare kennis over energie te geven.

Binnen de Green Deal Groene Daken werken Dick Oosthoek, directeur van Groenkeur, en Hendrik-Jan Teekens, ontwerper Water bij de gemeente Enschede, regelmatig samen aan manieren om slimmer en duurzamer te verduurzamen. Hierover spraken zij tijdens hun workshop over de energietransitie, en over hoe groen hier een bijdrage aan kan leveren.

Lees verder Enschede en Groenkeur met ‘Nieuwe Energie’ bij congres Binnenlands Bestuur

Meetbare effecten groene daken op DGBC Congres

Het overtekende congres ‘Building Green, Smart and Healthy’, georganiseerd door Dutch Green Building Council, Royal FloraHolland en De Groene Stad op 31 januari, stond volledig in het teken van de bijdrage van groen en blauw aan belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress, luchtkwaliteit. De belangstelling voor meetbare effecten van groen was groot onder de vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten.

De Robert Fruinstraat in Rotterdam Lees verder Meetbare effecten groene daken op DGBC Congres

Innovatie op partnerbijeenkomst 14 november

Innovatievragen en aanbod rond groene daken was het centrale thema tijdens de partnerbijeenkomst van 14 november in Amsterdam. Na 12 pitches over onder meer verkoeling, droogte, watercirculariteit, zuiverende daken, brandgevaar en tools voor matchmaking van dakvraag- en aanbod deelden ruim 40 deelnemers enthousiast hun visies, kennis en ervaringen met elkaar in de innovatie carrousel.

In de ochtend bezochten we het meetdak van Smartroof 2.0 op het Marineterrein waar duidelijk werd hoe belangrijk goede wateropvang op het dak is. De middag opende met een terugblik en vooruitblik door GDGD voorzitter Egbert Roozen en mede bestuurslid Kapser Spaan. Partners van de Green Deal geven aan vanaf mei 2019 samen verder te willen werken aan de vergroening een meervoudige waarde van het braakliggende daklandschap, onder de naam ‘Nationaal Daken Plan’.

Green Deal Groene Daken bezoekt Project Smartroof 2.0 in Amsterdam

Lees verder Innovatie op partnerbijeenkomst 14 november

Veel interesse in pilots ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’

Maar liefst achttien gemeenten, negen waterschappen, twee provincies en een drinkwaterbedrijf gaven aan dat zij graag deel willen nemen aan een pilot ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’. Dit bleek uit de enquête die DPRA in juli 2018 verstuurde naar 180 gemeenten, waterschappen, provincies en burgerinitiatieven. Veel van de enthousiaste partijen kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. Een opvallend positief resultaat volgens de procesbegeleiders Carleen Mesters en Anne-Marie Bor, ook voor het werkspoor Differentiatie Belastingen die het onderwerp mede op de kaart zette.

 

 

 

Lees verder Veel interesse in pilots ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’