Grachten van Smaragd wint geldprijs voor aanleg groene daken

Groen dak op woonboot in gracht Amsterdam

Bewoners van stadsdeel Amsterdam Centrum mochten € 200.000 verdelen over 53 ideeën uit de buurt ter bevordering van de leefbaarheid. Een kwart van verkozen plannen gaat over de aanleg van groendaken. Een daarvan was het plan dat was ingediend door Nationaal Daken Plan partner Grachten van Smaragd. Met de geldprijs gaan ze in het centrum van Amsterdam zorgen voor 1.000 m2 groendak op woonboten.

Lees verder Grachten van Smaragd wint geldprijs voor aanleg groene daken

Bepaal met enquête de koers van NDP

Bouw mee aan agenda ‘Nationaal Daken Plan’

Partners en nieuwe vrienden brachten ruim 50 ideeën naar voren voor het Nationaal Daken Plan i.o. bij de werkconferentie op 25 september. Vanuit de invalshoeken van stakeholders -woningbouw, projectontwikkelaar, verzekeraar, burgers en overheden- en de maatschappelijke opgaven waar het dak een oplossing voor biedt, werkten zij aan de strategische agenda. Of je er nu bij was of niet: geef jouw prioriteiten, belang en eventuele bijdrage door en bouw mee.

Vul de enquête Nationaal Daken Plan in

Partners en belangstellenden: geef voor 4 november  (16:00 uur) via de enquête je prioriteiten voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 door, en deel deze oproep binnen je netwerk.

werkconferentie Nationaal Daken Plan 25 september 2019

Raadpleeg het verslag werkconferentie met NDP activiteiten en producten

Lees meer over de werkconferentie en de pitches

Groene daken in de zorg

Het Nationaal Daken Plan i.o. en de Green Deal Duurzame Zorg maakten onlangs nader kennis met elkaar en zien mooie kansen voor samenwerking! Verkoeling binnen en buiten, bijdragen aan herstel van cliënten, een aantrekkelijke werkomgeving en andere voordelen maken groene daken interessant voor gezondheid in het algemeen en ook specifiek voor toepassing op zorggebouwen. Het Nationaal Daken Plan en de GD Duurzame Zorg verkenden samen hoe kansen te verzilveren tijdens de werkconferentie van het Nationaal Daken Plan van 25 september en het congres GD Duurzame Zorg op 10 oktober j.l.. Lees hieronder meer over de voordelen van groene daken in de zorg.

Lees verder Groene daken in de zorg

Bijeenkomst Alliantie Financiële Prikkels

De Alliantie Financiële Prikkels voor klimaatadaptatie werkt samen aan het stimuleren van inwoners en bedrijven tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein. Binnen de Alliantie heeft het ministerie van IenW vier pilots geselecteerd voor een financiële bijdrage. Naast de ontwikkelingen binnen de pilots, bespreekt de Alliantie op 4 november aanstaande het onderzoek naar het effect op gedrag, toetsing van percelen en een ondersteuning voor besluitvorming over financiële prikkels binnen de beleidsmix van gemeenten en waterschappen.

Partners van de Alliantie zijn de gemeenten Delft, Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Rotterdam, Rucphen, Son en Breugel en waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap Delfland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kennispartner VNG. Nieuwe partners zijn welkom om zich aan te sluiten.

Lees meer op de pagina Differentiatie Belastingen en op de website van Ruimtelijke Adaptatie.

 

Meer plantendiversiteit op groen dak met zonnecollectoren

Groendaken met zonnecollectoren (achtergrond) en zonder zonnecollectoren (voorgrond) op het terrein van NIOO-KNAW in de winter.  Foto: Eke Hengeveld, december 2018.

Steeds vaker worden groendaken gecombineerd met zonnepanelen (PV voor opwekken van stroom) of zonnecollectoren (voor het opwarmen van water voor gebruik in verwarmingsinstallaties).

Op het dak van het NIOO-gebouw in Wageningen is onderzoek gedaan naar het effect van hooggeplaatste zonnecollectoren op de begroeiing van een groendak.  Het onderzoek vond plaats op twee vergelijkbare sedumdaken (7 en 8 jaar ná de aanleg), één dak mét en de ander zonder hooggeplaatste zonnecollectoren.

Lees verder Meer plantendiversiteit op groen dak met zonnecollectoren

Rotterdam presenteert ‘Multifunctionele Dakenprogramma’

Gemeente Rotterdam wil de ruimte in de stad beter gaan benutten met publieke ruimten bovenop bestaande en nieuwe gebouwen. Met de energietransitie, klimaatadaptatie en sociale opgaven wordt het steeds drukker op elke vierkante meter. Een belangrijke oplossing voor de schaarste aan binnenstedelijke ruimte is het benutten van 18 km2 aan platte daken. Wethouders Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) en Arno Bonte (Duurzaamheid) presenteerden onlangs het Multifunctionele Dakenprogramma.

Rotterdam heeft de aankomende 20 jaar ruim 50.000 extra woningen nodig. Dit betekent een hoop nieuwe bewoners, die allemaal behoefte hebben aan groen, buitenruimte, sport, rust en parken. Op de grond is weinig ruimte meer, maar er is nog genoeg ruimte op het dak. Daar willen zij dan ook een nieuwe stadslaag maken voor multifunctioneel gebruik: opvang van regenwater, energie opwekken, en groenvoorzieningen voor bewoners. Dit plan past goed in Rotterdams ambitie: de duurzaamste stad van Nederland worden.

Lees verder Rotterdam presenteert ‘Multifunctionele Dakenprogramma’

Volkskrant bevestigt belang goede cijfers

Volkskrant journalist Maarten Keulemans startte onlangs een onderzoek naar de cijfers rondom groene daken. Aanleiding voor dit onderzoek was de brief die Interpolis aan hun klanten schreef: ‘een groen dak zorgt ervoor dat het dak twee keer zo lang meegaat.’ Onlangs startte de verzekeraar een campagne met als doel 70 duizend vierkante meter plat dak te beplanten met sedum (vetkruid).

De conclusie van de Volkskrant: “Er zijn sterke aanwijzingen dat een groen dak veel langer mee gaat dan een ‘gewoon’ dak met bitumen. Maar of het twee keer zo lang is – of misschien wel veel meer – daarvoor is geen hard wetenschappelijk bewijs.” Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de cijfers rondom fijnstof nader onderzoek behoeven. Het Nationaal Daken Plan onderschrijft dit, en wil dit in gang zetten de komende jaren.

Lees verder Volkskrant bevestigt belang goede cijfers

Werkconferentie roept op tot slim combineren!

werkconferentie Nationaal Daken Plan 25 september 2019

Tijdens de werkconferentie van het Nationaal Daken Plan op 25 september werkte een breed scala aan deelnemers vanuit verschillende invalshoeken aan de strategische agenda van het Nationaal Daken Plan (NDP).

De werkconferentie werd georganiseerd door het Nationaal Daken Plan, KNW Waterwerk en STOWA en vond plaats bij Waternet in Amsterdam met zo’n 100 deelnemers uit diverse stakeholdergroepen met diverse maatschappelijke belangen. Het ‘Nationaal Daken Plan’ geeft een vervolg aan “de rijdende trein” van de Green Deal Groene Daken (GDGD), aldus Jan van Hoek, kwartiermaker van het binnenkort nieuw aan te stellen NDP bestuur.

Lees verder Werkconferentie roept op tot slim combineren!

5 oktober 2019: Groene dak en labs van het NIOO open

Op zaterdag 5 oktober opende Nationaal Daken Plan partner het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zijn deuren voor bezoekers. Van 11:00 – 17:00 uur lieten de onderzoekers in en rond het hele gebouw in Wageningen hun natuuronderzoek zien. Deze kans is er maar eens in de drie jaar. Speciale aandacht was er natuurlijk voor het experimentele groene dak van het NIOO, een landelijk voorbeeldproject.

Lees verder 5 oktober 2019: Groene dak en labs van het NIOO open

Overzicht stimuleringsinstrumenten voor groene daken

Er is veel vraag naar stimuleringsmogelijkheden voor groene daken bij gemeenten, waterschappen en provincies . Vanuit de Green Deal Groene Daken is een beknopte inventarisatie gedaan, vakblad Roofs schreef er over (vakblad voor de dakensector in Nederland).

Deze lijst is nog ‘groen’ en niet volledig. Het overzicht behoeft zeker verdere uitwerking in het Nationaal Daken Plan en op sommige punten detaillering, maar laat vooral een veelheid aan mogelijke stimuleringsmaatregelen zien.

Lees verder Overzicht stimuleringsinstrumenten voor groene daken