Natuurdak op Museon

Het museum Museon heeft een groen dak aangelegd van zo’n zeventienhonderd vierkante meter. Bekijk de inspirerende video met uitleg over de aanleg van dit natuurdak. En zie hoe groene daken als stapstenen in de stad voor verbinding zorgen voor insecten, vogels en vlinders. Ook worden de voordelen van een natuurdak op een rij gezet. Bekijk de video hieronder:

22 Slimme daken als vervolg op Slimdak010

Foto aangeleverd door Slimdak010

De testsite op het dak van het dakpaviljoen op de DakAkker in Rotterdam trekt de aandacht. Binnenkort worden er nog eens 18 slimme daken uitgerust met de ‘smartflowcontrol’ (waarvan 1 in Rotterdam) en 4 in de Verenigde Staten. De testsite voor plattedaken op Het Schieblock is hiermee een van de meest succesvolle onder de Rotterdamse ‘Citylab010’ projecten. Lees meer

25 september 2019: Werkconferentie Nationaal Daken Plan

Ook aan de slag met groene daken? Het ‘Nationaal Daken Plan’ geeft een vervolg aan de Green Deal Groene Daken (GDGD), met een Werkconferentie op 25 september bij Waternet in Amsterdam.  Wil je bijdragen met concrete ideeën voor de strategische agenda?  Geef dan je belangstelling aan via onderstaande link. We streven naar een goede mix van stakeholders en er is ruimte voor maximaal 100 personen in de werkconferentie.  Indien nodig maken we een selectie onder de aanmeldingen. Je krijgt in elk geval vóór 10 september de definitieve bevestiging van deelname aan deze werkconferentie.

Aanmeldlink werkconferentie

Lees verder 25 september 2019: Werkconferentie Nationaal Daken Plan

STOWA en Stichting RIONED willen Nationaal Daken Plan versterken

Vlnr: Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet), Hugo Gastkemper (directeur Stichting RIONED) en Bert Palsma (programmacoördinator waterketen STOWA).

De partners van de Green Deal Groene Daken willen met elkaar een volgende stap zetten, om het benutten van daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. Het kenniscentrum voor de regionale waterbeheerders STOWA en Stichting RIONED, koepelorganisatie voor het stedelijk waterbeheer, kunnen zich hierin vinden en kijken uit naar het bestendigen van de vruchtbare samenwerking.

Lees verder STOWA en Stichting RIONED willen Nationaal Daken Plan versterken

Green Deal Legacy overhandigd aan Deltacommissaris

Op 13 mei, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken. Ook ijveren ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem.

Overhandiging van het Legacy document op in Nieuwspoort Den Haag met vlnr Peter Glas (Deltacommissaris), Egbert Roozen (voorzitter Green Deal Groene Daken en directeur Brancheorganisatie VHG) en Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet).

Lees verder Green Deal Legacy overhandigd aan Deltacommissaris

Groene daken actie met Urgenda

Urgenda overhandigde samen met Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken, de Wageningse wethouder Lara de Brito en nog 16 organisaties, maatregel 10 – Vergroenen 10% daken in Nederland – van het CO2-reductieplan aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De maatregel is onderdeel van het veertig puntenplan om 25% CO2-reductie te halen in 2020, waarmee de overheid aan het Urgenda vonnis kan voldoen. De Maatregel Groene daken bespaart 0,1 Mton CO2.

Vlnr: Marjan Minnesma van Urgenda, Karl Kupka, senior policy officer van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken en Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Bekijk hier de toelichting op de maatregel (video).

Lees verder Groene daken actie met Urgenda

Green Deal presenteert Facts and Values tijdens EUGIC

Partners gemeente Enschede en gemeente Rotterdam spreken over slim financieren van vergroenen van steden door budgetten te combineren en belastingen te vergroenen tijdens de Europese Greening Cities conferentie. Zij delen Green Deal Facts and Values en hun ervaringen met zo’n 300 experts zijn aanwezig uit verschillende disciplines van beleid, ontwerp, engineering, biodiversiteit, water en gezondheid, bouwen en financieren, landschapsbeheer en academici.

Lees verder Green Deal presenteert Facts and Values tijdens EUGIC

Oogsten en zaaien op partnerbijeenkomst 28 maart

Na intensieve samenwerking aan verschillende onderwerpen en versnellingsagenda’s stonden ruim 40 partners stil bij de resultaten en wat er nog nodig is voor een goede afronding. De bijeenkomst van 28 maart bij partner NIOO-KNAW in Wageningen gebruikten we ook om vooruit te blikken: welk zaaigoed geeft de Green Deal Groene Daken mee aan haar opvolger Nationaal Daken Plan.
Lees verder Oogsten en zaaien op partnerbijeenkomst 28 maart

Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, reikt de Green Deal Groene Daken de Handreiking Natuurdaken uit aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving.

Rechts: Wilco van Heerwaarden (BTL Groep en Green Deal Groene Daken) overhandigt de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV). Foto: Merlijn Michon

Lees verder Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties tekenden voor Green Deal

Twee nieuwe partners ondertekenden de ambities van de Green Deal Groene Daken tijdens de partnerbijeenkomst op 28 maart. Zoontjens International B.V. en de Natuur en Milieufederaties verbinden zich aan het landelijke platform Uitvoering Green Deal Groene Daken.


Nieuwe partners ondertekenen Green Deal Groene Daken met (vlnr) Kasper Spaan (adviseur en programmamanager Waternet en secretaris GDGD), Jaap Dooper , Barbara Wolfs en directeur Paul Heerkens (Zoontjens), Jeannine van Bree (Natuur en Milieufederatie Utrecht) en Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD). Fotograaf: Merlijn Michon Fotografie

Lees verder Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties tekenden voor Green Deal