GD Groene Daken on tour voorjaar 2018

25 juni 2018: Werksessie bij Hittestress congres over meerwaarde van groen en PV panelen, en de potentie van groene daken als natuurlijke airco. Met presentaties van Green Deal partner Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en hun leden Groendak bv,  ZinCo Benelux bv, en de gemeente Den Bosch. Lees verder.

4 juni 2018: Op de Klimaattop Zuid droeg Partner BTL bij aan ‘Arena adaptatie gebouwde omgeving’ en vertegenwoordigde de Green Deal op de klimaatmarkt. Er zijn afspraken gemaakt over het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte.

1 juni 2018: Bij de Rotterdamse DakenDagen besprak het werkspoor Differentiatie Belastingen in een workshop actuele vraagstukken rond financiële prikkels voor klimaatadaptatie. Lees verder.

21 mei 2018: De EU Green Week zette dit jaar ‘Green Cities’ op de agenda en opende in Utrecht. GD Groene Daken initiatiefnemer Erik Steegman en procesbegeleider Anne-Marie Bor deelden in het panel van NATURVATION hun ervaringen rond het meervoudige business model van Groene Daken.

17 april 2018: Atlas werkconferentie bij Building Holland. Binnen het centrale thema ‘Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving’ verzorgden GDGD bestuurslid Kasper Spaan en procesbegeleider Anne-Marie Bor een werksessie over de meervoudige waarde van groene daken. Lees verder.

Meer presentaties van projectteamleden of andere GDGD partners vind je op de pagina Presentaties.

Groene daken oplossing voor hitte

Op 25 juni werd het eerste Hittestress congres gehouden. Meerwaarde creëren door PV panelen te combineren met groen, en de potentie van groene daken als natuurlijk airco. Bekijk de presentaties van Green Deal partner Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en hun leden Groendak bv en ZinCo Benelux bv; én van gemeente Den Bosch die de werksessie ‘Groene daken’ bij het Hittestress congres leidde via onderstaande linken:

Onderzoek ‘Samenwerking financiële prikkels voor klimaatadaptatie’

Ruim vijftig gemeenten, waterschappen, provincies en kennisorganisaties deden mee aan de enquête voor de samenwerking financiële prikkels, waar het werkspoor Differentiatie Belastingen nauw bij betrokken is. Met de enquête onderzoekt het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de haalbaarheid van samenwerking voor oa het vergroenen van belastingen. Denk mee over pilots ‘financiële prikkels’ in de workshop waarin we resultaten presenteren bij het symposium Groen-blauwe Daken voor een leefbare stad op 19 september.

Lees verder Onderzoek ‘Samenwerking financiële prikkels voor klimaatadaptatie’

Opdrachtgeversraad: netwerk en co-creatie

Op 30 mei besprak de opdrachtgeversraad van de Green Deal de eerste contouren voor een onafhankelijk platform. Het faciliteren van de netwerk-functie en een platform voor co-creatie zijn de speerpunten die eenduidig naar voren kwamen. Na afronding van de Green Deal voorjaar 2019, willen de partners via het nieuw in te richten platform met elkaar blijven samenwerken aan betere kennis en randvoorwaarden voor multifunctionele daken.

Flyer Green Deal Groene Daken

Lees verder Opdrachtgeversraad: netwerk en co-creatie

Twee nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

ROTTERDAM – Op 1 juni, tijdens de Rotterdamse Dakendagen, ondertekenden twee nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Carlisle Construction Materials BV en Stichting Groenkeur verbinden zich hiermee aan het landelijke platform, dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Hans ter Horst (Carlisle Construction Materials BV, rechts) en Peter Koops (Stichting Groenkeurmidden) tekenen Green Deal Groene Daken met voorzitter Egbert Roozen (links) (Foto: Frank Hanswijk)

Lees verder Twee nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

Dakhelden 2018

Procesbegeleiders Carleen Mesters en Anne-Marie Bor van de Green Deal Groene Daken zijn op 1 juni door de Rotterdamse Dakendagen bekroond tot ‘Dakhelden 2018’. “Ze denken in netwerken, in hoe je door samenwerken grote stappen kunt zetten, niet alleen in Rotterdam, of in Amsterdam, maar in het hele land” aldus de jury “Wat hen drijft is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing en zodoende de toepassing van groene daken op te kunnen schalen.”

 


Green Deal procesbegeleiders Carleen Mesters (rechts) en Anne-Marie Bor bekroond tot Dakheld 2018.

Lees verder Dakhelden 2018

Oproep Pilots differentiatie belastingen

Op 13 april 2018 stuurde de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een aanbevelingsbrief naar de bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies, zie nieuwsbericht. Bijgesloten zat het pamflet Financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein. Met deze brief en bijbehorend pamflet nodigt de Stuurgroep bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies uit om mee te doen met pilots die het Werkspoor Differentiatie Belastingen uiterlijk begin 2019 wil starten samen met de andere partners van het pamflet.

De bedoeling van de pilots is om te leren wat in de praktijk wel en niet werkt bij het vergroenen van watergerelateerde belastingen en welke vervolgstappen nodig zijn.


Werkspoor Differentiatie Belastingen-aanjager Jeroen Buitenweg (Waterschap Vechtstromen) op het groene dak van het gemeentehuis van Almelo.

Lees verder Oproep Pilots differentiatie belastingen

Flyer ‘Meer met groene daken’

De voordelen van multifunctionele daken zijn nu te vinden in een flyer van de Green Deal Groene Daken. De informatie over natuurdaken, waterdaken, gebruiksdaken en energiedaken stimuleert mensen om te onderzoeken wat er nog meer kan met het dak. De al meer traditionele sedumdaken zijn inmiddels steeds beter bekend. De nieuwere multifunctionele daken bieden een antwoord aan verschillende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en gezondheidsvraagstukken.

Verder laat de flyer zien hoe de Green Deal aan verschillende sporen werkt om multifunctionele groene daken landelijk te stimuleren.

Download de flyer via de pagina ‘Achtergrond’.

Flyer Green Deal Groene Daken