Alliantie financiële prikkels

Wat in 2016 begon als impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’ van het werkspoor Differentiatie Belastingen, groeit nu door naar een nieuwe ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ met nieuwe partners en in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Doel is om inwoners en bedrijven te stimuleren om hun tuin en gebouw klimaatadaptiever in te richten. De Alliantie richt zich op leren van pilots en zo samen de prikkels verder te ontwikkelen.

Lees verder Alliantie financiële prikkels

Enschede en Groenkeur met ‘Nieuwe Energie’ bij congres Binnenlands Bestuur

Green Deal Groene Daken partners Dick Oosthoek (Groenkeur) en Hendrik-Jan Teekens (gemeente Enschede) verzorgden de workshop ‘Van het gas af én groenere daken’ tijdens het duurzaamheidscongres van Binnenlands Bestuur. Doel van het congres op 7 maart jl. in Driebergen was om een compleet overzicht van de beschikbare kennis over energie te geven.

Hendrik-Jan Teekens, ontwerper Water bij de gemeente Enschede

Binnen de Green Deal Groene Daken werken Dick Oosthoek, directeur van Groenkeur, en Hendrik-Jan Teekens, ontwerper Water bij de gemeente Enschede, regelmatig samen aan manieren om slimmer en duurzamer te verduurzamen. Hierover spraken zij tijdens hun workshop over de energietransitie, en over hoe groen hier een bijdrage aan kan leveren.

Lees verder Enschede en Groenkeur met ‘Nieuwe Energie’ bij congres Binnenlands Bestuur

Meetbare effecten groene daken op DGBC Congres

Het overtekende congres ‘Building Green, Smart and Healthy’, georganiseerd door Dutch Green Building Council, Royal FloraHolland en De Groene Stad op 31 januari, stond volledig in het teken van de bijdrage van groen en blauw aan belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress, luchtkwaliteit. De belangstelling voor meetbare effecten van groen was groot onder de vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten.

De Robert Fruinstraat in Rotterdam

Lees verder Meetbare effecten groene daken op DGBC Congres

Innovatie op partnerbijeenkomst 14 november

Innovatievragen en aanbod rond groene daken was het centrale thema tijdens de partnerbijeenkomst van 14 november in Amsterdam. Na 12 pitches over onder meer verkoeling, droogte, watercirculariteit, zuiverende daken, brandgevaar en tools voor matchmaking van dakvraag- en aanbod deelden ruim 40 deelnemers enthousiast hun visies, kennis en ervaringen met elkaar in de innovatie carrousel.

In de ochtend bezochten we het meetdak van Smartroof 2.0 op het Marineterrein waar duidelijk werd hoe belangrijk goede wateropvang op het dak is. De middag opende met een terugblik en vooruitblik door GDGD voorzitter Egbert Roozen en mede bestuurslid Kapser Spaan. Partners van de Green Deal geven aan vanaf mei 2019 samen verder te willen werken aan de vergroening een meervoudige waarde van het braakliggende daklandschap, onder de naam ‘Nationaal Daken Plan’.

Green Deal Groene Daken bezoekt Project Smartroof 2.0 in Amsterdam

Lees verder Innovatie op partnerbijeenkomst 14 november

Veel interesse in pilots ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’

Maar liefst achttien gemeenten, negen waterschappen, twee provincies en een drinkwaterbedrijf gaven aan dat zij graag deel willen nemen aan een pilot ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’. Dit bleek uit de enquête die DPRA in juli 2018 verstuurde naar 180 gemeenten, waterschappen, provincies en burgerinitiatieven. Veel van de enthousiaste partijen kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. Een opvallend positief resultaat volgens de procesbegeleiders Carleen Mesters en Anne-Marie Bor, ook voor het werkspoor Differentiatie Belastingen die het onderwerp mede op de kaart zette.

Lees verder Veel interesse in pilots ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’

Provincie Overijssel tekent voor ambities Green Deal Groene Daken

De provincie Overijssel verbindt zich als tweede provincie aan het landelijke platform Green Deal Groene Daken. Tijdens haar symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’ ondertekende de provincie Overijssel op 28 september de ambities van de Green Deal Groene Daken, dat zich sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Ondertekening Green Deal Groene Daken door Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur van de Provincie Overijssel met Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD).

Lees verder Provincie Overijssel tekent voor ambities Green Deal Groene Daken

Event brengt dakwaarde stap verder

Nieuwe ontwikkelingen, kennis delen en mogelijkheden voor versnelling stonden centraal op 19 september 2018 in Nijmegen, tijdens het Seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’ dat STOWA en KNW organiseerden samen met de GDGD.

In de paralelsessies kwam eens te meer naar voren dat slim ingerichte groenblauwe daken veel voordelen hebben, en dat nog meer samenwerking nodig is om deze voordelen maximaal te benutten. Hier vind je de diverse presentaties van het seminar.

Foto’s: In the Picture Jan Willem Houweling

Partner BTL spreekt namens GDGD op Vakbeurs Openbare Ruimte

Hoe dicht kan natuur bij jou komen? Wilco van Heerewaarden, trekker van het Green Deal Groene Daken werkspoor biodiversiteit houdt samen met Chris van de Hoef, landschapsarchitect en beleidsontwikkelaar provincie Overijssel een groene Talk tijdens de Vakbeurs Openbare ruimte in de Jaarbeurs Utrecht.

De provincie Overijssel heeft natuurinclusief bouwen en leven in de stad hoog op de agenda staan. Het vergroenen van steden en dorpen wordt steeds belangrijker. Opgroeien, regen, gezondheid zijn zomaar drie thema’s waar groen een erg positieve invloed op heeft en waar Overijssel met veel verschillende partners aan werkt. Wilco van Heerewaarden, ecoloog, vestigingsmanager bij de BTL Groep én trekker van het Green Deal Groene Daken werkspoor biodiversiteit laat samen met Chris van de Hoef zien hoe dicht de natuur bij jou kan komen.

Meer informatie over de presentatie op de Vakbeurs Openbare ruimte
De presentatie van Chris van de Hoef
De presentatie van Wilco van Heerewaarden

Triflex BV en Grachten van Smaragd versterken Green Deal Groene Daken

Twee nieuwe partners ondertekenden de ambities van de Green Deal Groene Daken tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’ op 19 september. Grachten van Smaragd en Triflex B.V. verbinden zich aan het landelijke platform Uitvoering Green Deal Groene Daken dat zich sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Ondertekening Green Deal Groene Daken door Rian Verpalen en Toon van de Put (Grachten van Smaragd) met Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD), en  Raymond Middelkoop (Triflex B.V.), Kasper Spaan (adviseur en programmamanager Waternet en secretaris GDGD) en Simon Zwart (Triflex B.V.).

Met de twee nieuwe partners komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 37. Tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’ in de Europese Green Capital Nijmegen onderstreepten Grachten van Smaragd en Triflex B.V. hun ambities met een handtekening. Voorzitter Green Deal Groene Daken Egbert Roozen en tevens directeur Brancheorganisatie VHG leidde de ondertekening in.

Lees verder Triflex BV en Grachten van Smaragd versterken Green Deal Groene Daken