Green Deal presenteert dakprestaties van Groenblauwe Daken

Tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’ op woensdag 19 september in Nijmegen, presenteert de Green Deal Groene Daken de Facts&Values Groenblauwe Daken. Deze factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen.

Infographic Green Deal Groene Daken - Facts & Values

Een groen dak verkoelt en gaat twee keer zolang mee. Waterberging, biodiversiteit en extra buiten gebruiksruimte. De factsheet Facts&Values Groenblauwe Daken laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien, en is gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de factsheet wil de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken op gang brengen, met als doel om met meer en betere groene daken samen van alle voordelen gebruik te maken.

Lees verder Green Deal presenteert dakprestaties van Groenblauwe Daken

Kom naar het Seminar ‘Groenblauwe Daken voor een leefbare stad’

Wilt u ook meer weten over de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken naar dakprestaties, financiële prikkels, biodiversiteit en dakwatergebruik? Hoor, praat mee en draag bij aan de kennisontwikkeling en samenwerking die nodig is. En neem je wensen en ideeën voor verdere opschaling mee en breng ze in. STOWA en KNW waternetwerk organiseren samen met de Green Deal Groene Daken (GDGD) en Green Capital Nijmegen dit seminar. Het programma en het aanmelden vindt u hier.

Seminar ‘Groenblauwe Daken voor een leefbare stad’ in Nijmegen
Datum: woensdag 19 september
Tijd: 10:00 – 17:00 uur (vanaf 16.00 uur netwerkborrel)
Locatie: Lindenberg, Huis voor de Kunsten, Ridderstraat 23, 6511 TM  Nijmegen
Aanmelden via H2O KNW waternet

Green Deal Groene Daken
Dit symposium is ook de laatste gelegenheid om publiekelijk de Green Deal te ondertekenen en aan te sluiten. Partners die nu aansluiten bouwen mee aan de overgang naar een nieuw landelijk platform. Wordt u een nieuwe partner? 

GD Groene Daken on tour voorjaar 2018

25 juni 2018: Werksessie bij Hittestress congres over meerwaarde van groen en PV panelen, en de potentie van groene daken als natuurlijke airco. Met presentaties van Green Deal partner Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en hun leden Groendak bv,  ZinCo Benelux bv, en de gemeente Den Bosch. Lees verder.

4 juni 2018: Op de Klimaattop Zuid droeg Partner BTL bij aan ‘Arena adaptatie gebouwde omgeving’ en vertegenwoordigde de Green Deal op de klimaatmarkt. Er zijn afspraken gemaakt over het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte.

1 juni 2018: Bij de Rotterdamse DakenDagen besprak het werkspoor Differentiatie Belastingen in een workshop actuele vraagstukken rond financiële prikkels voor klimaatadaptatie. Lees verder.

21 mei 2018: De EU Green Week zette dit jaar ‘Green Cities’ op de agenda en opende in Utrecht. GD Groene Daken initiatiefnemer Erik Steegman en procesbegeleider Anne-Marie Bor deelden in het panel van NATURVATION hun ervaringen rond het meervoudige business model van Groene Daken.

17 april 2018: Atlas werkconferentie bij Building Holland. Binnen het centrale thema ‘Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving’ verzorgden GDGD bestuurslid Kasper Spaan en procesbegeleider Anne-Marie Bor een werksessie over de meervoudige waarde van groene daken. Lees verder.

Meer presentaties van projectteamleden of andere GDGD partners vind je op de pagina Presentaties.

Groene daken oplossing voor hitte

Op 25 juni werd het eerste Hittestress congres gehouden. Meerwaarde creëren door PV panelen te combineren met groen, en de potentie van groene daken als natuurlijk airco. Bekijk de presentaties van Green Deal partner Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en hun leden Groendak bv en ZinCo Benelux bv; én van gemeente Den Bosch die de werksessie ‘Groene daken’ bij het Hittestress congres leidde via onderstaande linken:

Onderzoek ‘Samenwerking financiële prikkels voor klimaatadaptatie’

Ruim vijftig gemeenten, waterschappen, provincies en kennisorganisaties deden mee aan de enquête voor de samenwerking financiële prikkels, waar het werkspoor Differentiatie Belastingen nauw bij betrokken is. Met de enquête onderzoekt het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de haalbaarheid van samenwerking voor oa het vergroenen van belastingen. Denk mee over pilots ‘financiële prikkels’ in de workshop waarin we resultaten presenteren bij het symposium Groen-blauwe Daken voor een leefbare stad op 19 september.

Lees verder Onderzoek ‘Samenwerking financiële prikkels voor klimaatadaptatie’

Opdrachtgeversraad: netwerk en co-creatie

Op 30 mei besprak de opdrachtgeversraad van de Green Deal de eerste contouren voor een onafhankelijk platform. Het faciliteren van de netwerk-functie en een platform voor co-creatie zijn de speerpunten die eenduidig naar voren kwamen. Na afronding van de Green Deal voorjaar 2019, willen de partners via het nieuw in te richten platform met elkaar blijven samenwerken aan betere kennis en randvoorwaarden voor multifunctionele daken.

Flyer Green Deal Groene Daken

Lees verder Opdrachtgeversraad: netwerk en co-creatie

Twee nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

ROTTERDAM – Op 1 juni, tijdens de Rotterdamse Dakendagen, ondertekenden twee nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Carlisle Construction Materials BV en Stichting Groenkeur verbinden zich hiermee aan het landelijke platform, dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Hans ter Horst (Carlisle Construction Materials BV, rechts) en Peter Koops (Stichting Groenkeurmidden) tekenen Green Deal Groene Daken met voorzitter Egbert Roozen (links) (Foto: Frank Hanswijk)

Lees verder Twee nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken