Onderzoek ‘Samenwerking financiële prikkels voor klimaatadaptatie’

Ruim vijftig gemeenten, waterschappen, provincies en kennisorganisaties deden mee aan de enquête voor de samenwerking financiële prikkels, waar het werkspoor Differentiatie Belastingen nauw bij betrokken is. Met de enquête onderzoekt het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de haalbaarheid van samenwerking voor oa het vergroenen van belastingen. Denk mee over pilots ‘financiële prikkels’ in de workshop waarin we resultaten presenteren bij het symposium Groen-blauwe Daken voor een leefbare stad op 19 september.

Met deze enquête wordt geïnventariseerd welke behoefte aan een eventueel gezamenlijk ontwikkeltraject voor financiële prikkels voor klimaatadaptatie bij overheden en koepelorganisaties er aanwezig is. De resultaten moeten zicht geven op het doel, de werkwijze, de activiteiten en de potentiële partners van het gezamenlijke ontwikkeltraject.

Deel deze pagina: