Green Deal Groene Daken

Nieuwe partners

Op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, ondertekenden zes nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO verbinden zich hiermee aan het landelijk kennisplatform dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken de komende jaren sterk zal maken voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van groene daken in Nederland. Elk van de nieuwe deelnemers onderschrijft het belang van de functie die groene daken kunnen vervullen.

Fase 2 (2016-2019)

Het doel van de Green Deal Groene Daken is om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en toe te passen rondom dakbegroeiing. Nieuwe verdienmodellen die bijdragen aan de opschaling van groene daken. Sinds 2016 is fase 2 van start. Daarin staat het uitwerken en experimenteren in de praktijk centraal. Met als uiteindelijk doel beproefde verdienmodellen die bijdragen aan de opschaling van groene daken.

Meer informatie