Overzicht stimuleringsinstrumenten voor groene daken

Er is veel vraag naar stimuleringsmogelijkheden voor groene daken bij gemeenten, waterschappen en provincies . Vanuit de Green Deal Groene Daken is een beknopte inventarisatie gedaan, vakblad Roofs schreef er over (vakblad voor de dakensector in Nederland).

Deze lijst is nog ‘groen’ en niet volledig. Het overzicht behoeft zeker verdere uitwerking in het Nationaal Daken Plan en op sommige punten detaillering, maar laat vooral een veelheid aan mogelijke stimuleringsmaatregelen zien.

Ook anderen werken aan overzichten van beleidsinstrumenten, vaak vanuit het perspectief van klimaatadaptatie. Binnen het Nationaal Daken Plan willen de partners aan een overzicht werken specifiek rond groene daken, in combinatie met een uitwerking per soort instrument.

Overzichten van beleidsmaatregelen:

Vele gereedschappen voor groene daken in gemeenten,
in vakblad Roofs, gericht op groene daken

Roadmap Klimaatrobuuste Gebiedsontwikkeling 2.0,
van CityDeal Klimaatadaptatie met factsheets over publiek-private instrumenten door onder andere NextGreen

Advies aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen,
door Ambient en Colibri in opdracht van BZK

Klimaatadaptatie in de omgevingswet,
door Ambient in opdracht van CityDeal Klimaatadaptatie

Woningcorporaties en klimaatadaptatie,
door Anneke van Veen

Modellen voor juridische instrumenten klimaatadaptatie,
door Stichting RIONED

Deel deze pagina: