Partners NDP

De volgende partners werken aan de oprichting  van het Nationaal Daken Plan:

  • Overheden: gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven,  Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht; Waterschappen Aa en Maas;  Amstel, Gooi en Vecht; De Dommel, Vechtstromen; Provincies Noord-Brabant en Overijssel
  • Koepelorganisaties:  Stichting Groenkeur,  Stichting Roof Update, VEBIDAK,  VHG branchevereniging van ondernemers in het groen, Vereniging Bouwwerk Begroeners, Vereniging GDO,  VESP,
  • Bedrijven: Atelier GroenBlauw, BTL Nederland, Carlisle Construction Materials,  Nederlandse Dakdekkers Associatie, Nelen & Schuurmans, Optigrün Benelux,  READAR, Sempergreen, Triflex BV, Van der Tol Groep, ZinCo Benelux, Zoontjens International BV
  • Kennisorganisaties: Aeres Hogeschool, Amsterdam Rainproof, Het Groene Loket,  Hogeschool PXL, KNW Waternetwerk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Natuur en Milieufederaties, NIOO-KNAW, RDGA, ROC Mondriaan, Rooftop Revolution, Stichting RIONED,  STOWA, VIBA-Expo, de Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland
  • Burgerinitiatieven: Grachten van Smaragd, Stichting Ulebelt

Wilt u bijdragen aan de opschaling van groene daken? Nieuwe partners zijn welkom!
Lees meer op de pagina Deelnemen

Deel deze pagina: