Presentaties

Hier staan presentaties van projectteamleden of andere GDGD leden in externe evenementen.

10 april 2019
Partners gemeente Enschede en gemeente Rotterdam spraken over slim financieren van vergroenen van steden door budgetten te combineren en belastingen te vergroenen tijdens de Europese Greening Cities (EUGIC) conferentie. Zij deelden de Green Deal Facts and Values en hun ervaringen met zo’n 300 experts uit verschillende disciplines van beleid, ontwerp, engineering, biodiversiteit, water en gezondheid, bouwen en financieren, landschapsbeheer en academici.

26 en 27 maart 2019
Partner Rooftop Revolution, ism Naturvation, sprak in Manchester op 26 en 27 maart tijdens het Grow Green congres over de Facts and Values Groenblauwe daken en liet diverse voorbeelden van verdienmodellen voor Nederlandse multifunctionele daken zien.

7 maart 2019
Green Deal Groene Daken partners Dick Oosthoek (Groenkeur) en Hendrik-Jan Teekens (gemeente Enschede) verzorgden de workshop ‘Van het gas af én groenere daken’ tijdens het duurzaamheidscongres van Binnenlands Bestuur. Doel van het congres op 7 maart jl. in Driebergen was om een compleet overzicht van de beschikbare kennis over energie te geven.

31 januari 2019
Het overtekende congres ‘Building Green, Smart and Healthy’, georganiseerd door Dutch Green Building Council, Royal FloraHolland en De Groene Stad op 31 januari, stond volledig in het teken van de bijdrage van groen en blauw aan belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress, luchtkwaliteit. De belangstelling voor meetbare effecten van groen was groot onder de vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten.

26 september 2018
Vakbeurs Openbare ruimte. Hoe dicht kan natuur bij jou komen? Wilco van Heerewaarden, trekker van het Green Deal Groene Daken werkspoor biodiversiteit houdt samen met Chris van de Hoef, landschapsarchitect en beleidsontwikkelaar provincie Overijssel een groene Talk tijdens de Vakbeurs Openbare ruimte in de Jaarbeurs Utrecht.

25 juni 2018
Hittestress congres. Meerwaarde creëren door PV panelen te combineren met groen, en de potentie van groene daken als natuurlijk airco. Bekijk de presentaties van Green Deal partner Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en hun leden Groendak bv en ZinCo Benelux bv; én van gemeente Den Bosch die de werksessie ‘Groene daken’ bij het Hittestress congres leidde.

4 juni 2018
Tijdens de Klimaattop Zuid droeg Partner BTL bij aan de ‘Arena adaptatie gebouwde omgeving’ en vertegenwoordigde de Green Deal op de klimaatmarkt. Er zijn afspraken gemaakt over het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte.

1 juni 2018
Bij Rotterdamse DakenDagen besprak het werkspoor Differentiatie Belastingen in een workshop actuele vraagstukken rond financiële prikkels voor klimaatadaptatie. Zoals “Zijn bewoners en bedrijven gevoelig voor prikkels via de rioolheffing?” en “Hoe ziet zo’n prikkel eruit?”.

21 mei 2018
De EU Green Week zette dit jaar ‘Green Cities’ op de agenda en opende in Utrecht. GD Groene Daken initiatiefnemer Erik Steegman en procesbegeleider Anne-Marie Bor deelden in het panel van NATURVATION hun ervaringen rond het meervoudige business model van Groene Daken.

17 april 2018
Binnen het centrale thema ‘Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving’ op de Atlas werkconferentie verzorgden GDGD bestuurslid Kasper Spaan en procesbegeleider Anne-Marie Bor een werksessie over de meervoudige waarde van groene daken. Lees verder.

19 januari 2017
Op de Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie is verteld over financiële prikkels en gedrag van mensen bij overstromingsrisico’s.

22 september 2016
Op het Springtij festival is gesproken over de Green Deal Groene Daken.

04 oktober 2016
Op het STOWA symposium Groene Daken sprak de stadsecoloog van Groningen, Klaas van Nierop over natuurwaarden en biodiverse daken tijdens een deelsessie.

24 november 2016
Op het netwerkevenement Groene Groei.

1 december 2016
VVM symposium Sturing geven aan de Future Green City 

Deel deze pagina: