Presentaties

Hier staan presentaties van projectteamleden of andere GDGD leden in externe evenementen.

25 juni 2018
Hittestress congres. Meerwaarde creëren door PV panelen te combineren met groen, en de potentie van groene daken als natuurlijk airco. Bekijk de presentaties van Green Deal partner Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en hun leden Groendak bv en ZinCo Benelux bv; én van gemeente Den Bosch die de werksessie ‘Groene daken’ bij het Hittestress congres leidde.

4 juni 2018
Tijdens de Klimaattop Zuid droeg Partner BTL bij aan de ‘Arena adaptatie gebouwde omgeving’ en vertegenwoordigde de Green Deal op de klimaatmarkt. Er zijn afspraken gemaakt over het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte.

1 juni 2018
Bij Rotterdamse DakenDagen besprak het werkspoor Differentiatie Belastingen in een workshop actuele vraagstukken rond financiële prikkels voor klimaatadaptatie. Zoals “Zijn bewoners en bedrijven gevoelig voor prikkels via de rioolheffing?” en “Hoe ziet zo’n prikkel eruit?”.

21 mei 2018
De EU Green Week zette dit jaar ‘Green Cities’ op de agenda en opende in Utrecht. GD Groene Daken initiatiefnemer Erik Steegman en procesbegeleider Anne-Marie Bor deelden in het panel van NATURVATION hun ervaringen rond het meervoudige business model van Groene Daken.

17 april 2018
Binnen het centrale thema ‘Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving’ op de Atlas werkconferentie verzorgden GDGD bestuurslid Kasper Spaan en procesbegeleider Anne-Marie Bor een werksessie over de meervoudige waarde van groene daken. Lees verder.

19 januari 2017
Op de Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie is verteld over financiële prikkels en gedrag van mensen bij overstromingsrisico’s.

22 september 2016
Op het Springtij festival is gesproken over de Green Deal Groene Daken.

04 oktober 2016
Op het STOWA symposium Groene Daken sprak de stadsecoloog van Groningen, Klaas van Nierop over natuurwaarden en biodiverse daken tijdens een deelsessie.

24 november 2016
Op het netwerkevenement Groene Groei.

1 december 2016
VVM symposium Sturing geven aan de Future Green City