Provincie Overijssel tekent voor ambities Green Deal Groene Daken

De provincie Overijssel verbindt zich als tweede provincie aan het landelijke platform Green Deal Groene Daken. Tijdens haar symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’ ondertekende de provincie Overijssel op 28 september de ambities van de Green Deal Groene Daken, dat zich sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Ondertekening Green Deal Groene Daken door Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur van de Provincie Overijssel met Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD).

Met de provincie Overijssel als nieuwe partner komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 38. Voorzitter Green Deal Groene Daken Egbert Roozen en tevens directeur Brancheorganisatie VHG leidde de ondertekening in tijdens het symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’, waarna de provincie Overijssel haar ambities bekrachtigde met een handtekening.

Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur: “Green Deal Groene Daken sluit goed aan bij onze provinciale ‘Natuur voor Elkaar’ ambities. Met groene daken wordt de woon- en leefomgeving aantrekkelijker. Groene Daken zijn ook plekken waar planten- en diersoorten die bij of op gebouwen leven van profiteren, bijvoorbeeld als nest- en foerageerplek.”

Bert Boerman, gedeputeerde Water: “Groene daken zijn een relatief eenvoudige manier om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Daarmee kunnen we snelle stappen zetten om voorbereid te zijn op de klimaatverandering met hete zomers, zoals die van dit jaar, en extreme regenval.”

Met de deelname aan de Green Deal wil provincie Overijssel bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over groene daken en kan zij partners zoals gemeenten, woningcorporaties en bedrijventerreinen beter helpen bij de toepassing ervan. Green Deal Groene Daken kwartiermakers gemeente Enschede en Waterschap Vechtstromen zijn blij met de bekrachtiging van het partnerschap van hun provincie. Zij werken in Green Deal verband samen aan betere condities voor klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen, zoals groene leges en een duurzame rioolheffing.

Als nieuwe partner bouwt de provincie Overijssel mee aan de resultaten van de Green Deal en aan de overgang naar een nieuw landelijk platform, dat volgend voorjaar van start gaat.

Deel deze pagina: