STOWA en Stichting RIONED willen Nationaal Daken Plan versterken

Vlnr: Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet), Hugo Gastkemper (directeur Stichting RIONED) en Bert Palsma (programmacoördinator waterketen STOWA).

De partners van de Green Deal Groene Daken willen met elkaar een volgende stap zetten, om het benutten van daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. Het kenniscentrum voor de regionale waterbeheerders STOWA en Stichting RIONED, koepelorganisatie voor het stedelijk waterbeheer, kunnen zich hierin vinden en kijken uit naar het bestendigen van de vruchtbare samenwerking.

De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking tijdens de bijeenkomst in Nieuwspoort op 13 mei. Zij blikten samen vooruit op de toekomst, een hogere gezamenlijke ambitie onder de vlag van het ‘Nationaal Daken Plan’.

Nationaal Daken Plan
Als platform Nationaal Daken Plan zetten de partners zich de komende vier jaar in om het dakenlandschap te ontwikkelen voor meerdere maatschappelijke opgaven. De focus ligt op het onbenutte potentieel van het dak als verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting, energie, biodiversiteit, gezondheid.

Lees meer over partnerschap.

Deel deze pagina: