Twee nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

ROTTERDAM – Op 1 juni, tijdens de Rotterdamse Dakendagen, ondertekenden twee nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Carlisle Construction Materials BV en Stichting Groenkeur verbinden zich hiermee aan het landelijke platform, dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Hans ter Horst (Carlisle Construction Materials BV, rechts) en Peter Koops (Stichting Groenkeurmidden) tekenen Green Deal Groene Daken met voorzitter Egbert Roozen (links) (Foto: Frank Hanswijk)


Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en commerciële partijen binnen twee opeenvolgende Green Deals Groene Daken gaan partijen door binnen de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken (GDGD). Met de twee nieuwe partners, ijveren inmiddels 36 organisaties samen voor betere belastingsystemen en gebouwlabels. Daarnaast werken zij samen aan innovatie, facts & values en een handreiking voor meer biodiversiteit op daken. De samenwerking binnen de Green Deal Groene Daken wordt zo waardevol bevonden dat nog eens twee partners zich aanmelden voor deelname.

Carlisle Construction Materials BV ontwikkelt, produceert en verkoopt onder meer een breed assortiment aan dakbedekking- en isolatieproducten.
Binnen Stichting Groenkeur werken groenprofessionals, opdrachtgevers, overheden en adviseurs sinds 2003 samen aan een onafhankelijk keurmerk voor groen in Nederland, ook voor Dak en Gevelbegroening.

Bedrijven, kennisorganisaties en overheden werken binnen de GD Groene Daken samen aan betere belastingsystemen en gebouwlabels. Daarnaast werken zij samen aan innovatie, Facts and values en een handreiking voor meer biodiversiteit op daken. De kennis en ervaring van Carlisle Construction Materials BV en Stichting Groenkeur sluiten hier goed bij aan.

Tijdens de kennisdag van de Rotterdamse Dakendagen tekenden Carlisle Construction Materials BV en Stichting Groenkeur de Green Deal en sluiten zij zich aan bij het platform. De ondertekening werd ingeleid door Egbert Roozen, directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter Green Deal Groene Daken tijdens het plenaire deel van de kennisdag.

Deel deze pagina: