Veel interesse in pilots ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’

Maar liefst achttien gemeenten, negen waterschappen, twee provincies en een drinkwaterbedrijf gaven aan dat zij graag deel willen nemen aan een pilot ‘Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie’. Dit bleek uit de enquête die DPRA in juli 2018 verstuurde naar 180 gemeenten, waterschappen, provincies en burgerinitiatieven. Veel van de enthousiaste partijen kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. Een opvallend positief resultaat volgens de procesbegeleiders Carleen Mesters en Anne-Marie Bor, ook voor het werkspoor Differentiatie Belastingen die het onderwerp mede op de kaart zette.

De aan de enquête voorafgaande inventarisatie ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ schetst een beeld van de verschillende mogelijkheden rondom het stimuleren van particulieren om hun huizen en tuinen te vergroenen en klimaatadaptief te maken, door middel van het geven van financiële prikkels. Een voorbeeld hiervan is het vergroenen van belastingen, zoals het geven van een korting op de rioolheffing. In sommige gemeenten wordt hier al mee gewerkt. De gemeente Son en Breugel bijvoorbeeld, start binnen het Green Deal werkspoor met een korting op de rioolheffing aan inwoners die hemelwater van afvalwater scheiden. Tijdens de eventuele pilots wordt onderzocht of financiële prikkels daadwerkelijk gedragsverandering rondom klimaatadaptatie kunnen stimuleren, en wat de kosten zijn van de invoering en handhaving.

Het advies van Mesters en Bor aan gemeenten is: “Ga gewoon aan de slag! Probeer het een tijdje en kijk of het echt zoveel tijd en geld kost als je denkt. Vertrouw je burgers, vertrouw erop dat dergelijke instrumenten meer opleveren dat ze kosten.” Het werkspoor Differentiatie Belastingen wil de uitkomsten van de enquête verder verkennen. Gemeenten die nog niet gereageerd hebben maar die wél geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij het Kennisportaal.

De stuurgroep DPRA besluit in november of zij in 2019 zal bijdragen aan een gezamenlijk ontwikkeltraject waarin gemeenten, waterschappen, provincies en burgerinitiatieven via pilots kunnen leren wat wel en wat niet werkt.

 

Meer informatie:

 

Deel deze pagina: