Welke dakwaarde voor wie?

17 april 2018 – RAI Amsterdam. Binnen het centrale thema ‘Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving’ op de Atlas werkconferentie verzorgden GDGD bestuurslid Kasper Spaan en procesbegeleider Anne-Marie Bor een werksessie over de meervoudige waarde van groene daken.

Met groene daken wordt een stad klimaat robuuster, de leefomgeving aantrekkelijker en ontstaat er meer ruimte voor ontmoeting. Na een korte pitch van praktijkdeskundige Kasper Spaan over de multifunctionele waarden van groene daken (presentatie, pdf), gingen de deelnemers zelf waarden stapelen op een aantal soorten daken. Ze onderzochten de ‘Waarde voor Wie?’ en stapelden zo de dakwinst op commercieel vastgoed, overheidsgebouwen, woningen, scholen, een VVE en voor woningbouwcorporaties.

Bovenaan de waarde-verlanglijstjes stonden het verkoelend effect, het bergen en afvoeren van water en het afvangen van fijn stof, samen met het creëren van extra gebruiksruimte en het vergroten van de leefbaarheid in bebouwd gebied.

Voor het versterken van deze waarden kwamen tips naar voren zoals het beter benutten van gebouwlabels, verankering in de transformatie opgave en de omgevingswet, meenemen in gebouwgebonden lening, ontwerpwedstrijden en het monitoren van de waarde voor biodiversiteit.

Deze en de andere resultaten nemen we mee in de werksporen van de Green Deal, waarin gemeenten, waterschappen, bedrijven, gebouweigenaren en kennisorganisaties samenwerken aan maatschappelijke winst.

Meer informatie:

Deel deze pagina: