Werkconferentie ‘Groen reikt blauw de hand – Bouwen aan het dak van de toekomst’

Green Deal Groene Daken heeft de resultaten van vier jaar samenwerking aangeboden aan Deltacommissaris Peter Glas. Dit krijgt een vervolg in het Nationaal Daken Plan, en de Werkconferentie ‘Groen reikt blauw de hand – Bouwen aan het dak van de toekomst’. Nieuwe partners zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten – Werkconferentie op 25 september 2019 bij Waternet in Amsterdam.

In mei presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig deelnemende overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden de successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten zij de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken.

Download het GDGD Legacy document, de Handreiking Natuurdaken en andere publicaties via Greendealgroenedaken.nl | publicaties.

Nationaal Daken Plan
Het Nationaal Daken Plan is de opvolger van de Green Deal Groene Daken, en wil net als de GDGD door middel van kennisuitwisseling en het bundelen van krachten het groene daklandschap verder ontwikkelen. Natuurlijk draagt ook het Nationaal Daken Plan bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid.

Met partners en Nieuwe Vrienden bouwen we op 25 september 2019 verder op het zaaigoed van de GDGD, en zetten we het Nationaal Daken Plan stevig in de steigers door maatschappelijke opgaven en nieuwe invalshoeken en doelgroepen te verbinden.

Werkconferentie ‘Groen reikt blauw de hand – Bouwen aan het dak van de toekomst’ op 25 september 2019 wordt georganiseerd door het Nationaal Daken Plan, KNW Waternetwerk en STOWA, en vindt plaats bij Waternet in Amsterdam.

Nieuwe partners – gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven, woningcorporaties, bouwers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven – zijn van harte uitgenodigd om mee te doen:

  • Sluit je aan en benut samen met ons het dakenlandschap
  • Ontwikkel, test, deel en vermenigvuldig je successen en ideeën binnen het Nationaal Daken Plan!

Werkconferentie 25 september 2019
Save the date – Programma en details volgen 

Deelnemen aan het Nationaal Daken Plan
Informatie: Greendealgroenedaken.nl | Deelnemen

Contact: Geef uw interesse door via info@greendealgroenedaken.nl. Maak samen met ons het dakenlandschap groener!

Deel deze pagina: