25 september 2019: Werkconferentie Nationaal Daken Plan

Ook aan de slag met groene daken? Het ‘Nationaal Daken Plan’ geeft een vervolg aan de Green Deal Groene Daken (GDGD), met een Werkconferentie op 25 september bij Waternet in Amsterdam.  Wil je bijdragen met concrete ideeën voor de strategische agenda?  Geef dan je belangstelling aan via onderstaande link. We streven naar een goede mix van stakeholders en er is ruimte voor maximaal 100 personen in de werkconferentie.  Indien nodig maken we een selectie onder de aanmeldingen. Je krijgt in elk geval vóór 10 september de definitieve bevestiging van deelname aan deze werkconferentie.

Aanmeldlink werkconferentie


In mei presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten in het GDGD Legacy document aan Deltacommisaris Peter Glas. De veertig deelnemende overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden de successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten zij de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken.

Bekijk het GDGD Legacy document, de Handreiking Natuurdaken en andere publicaties via Greendealgroenedaken.nl | publicaties.

Nationaal Daken Plan
Het Nationaal Daken Plan is de opvolger van de Green Deal Groene Daken, en wil net als de GDGD door middel van kennisuitwisseling en het bundelen van krachten het groene daklandschap verder ontwikkelen. Natuurlijk draagt ook het Nationaal Daken Plan bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid.

Met partners en Nieuwe Vrienden bouwen we op 25 september 2019 verder op het zaaigoed van de GDGD, en zetten we het Nationaal Daken Plan stevig in de steigers door maatschappelijke opgaven en nieuwe invalshoeken en doelgroepen te verbinden.

De Werkconferentie op 25 september 2019 wordt georganiseerd door het Nationaal Daken Plan, KNW Waternetwerk en STOWA, en vindt plaats bij Waternet in Amsterdam.

Nieuwe partners – gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven – zijn van harte uitgenodigd om mee te doen:

  • Sluit je aan en benut samen met ons het dakenlandschap
  • Ontwikkel, test, deel en vermenigvuldig je successen en ideeën binnen het Nationaal Daken Plan!

Werkconferentie 25 september 2019
Wil je bijdragen met concrete ideeën voor de strategische agenda?  Geef dan je belangstelling aan via onderstaande link.

Aanmeldlink werkconferentie *)

*) We streven naar een goede mix van stakeholders en er is ruimte voor maximaal 100 personen in de werkconferentie.  Indien nodig maken we een selectie onder de aanmeldingen. Je krijgt in elk geval vóór 10 september de definitieve bevestiging van deelname aan deze werkconferentie.

Deelnemen aan het Nationaal Daken Plan
Informatie: Greendealgroenedaken.nl | Deelnemen

Contact: Geef uw interesse door via info[at]greendealgroenedaken.nl. Maak samen met ons het dakenlandschap groener!

Deel deze pagina: