Werkconferentie roept op tot slim combineren!

werkconferentie Nationaal Daken Plan 25 september 2019

Tijdens de werkconferentie van het Nationaal Daken Plan op 25 september werkte een breed scala aan deelnemers vanuit verschillende invalshoeken aan de strategische agenda van het Nationaal Daken Plan (NDP).

De werkconferentie werd georganiseerd door het Nationaal Daken Plan, KNW Waterwerk en STOWA en vond plaats bij Waternet in Amsterdam met zo’n 100 deelnemers uit diverse stakeholdergroepen met diverse maatschappelijke belangen. Het ‘Nationaal Daken Plan’ geeft een vervolg aan “de rijdende trein” van de Green Deal Groene Daken (GDGD), aldus Jan van Hoek, kwartiermaker van het binnenkort nieuw aan te stellen NDP bestuur.

Een aantal pakkende pitches zette de toon voor de eerste ronde brainstormsessies. Vanuit het perspectief van overheden, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, architecten, burgerinitiatieven en verzekeraars bespraken de deelnemers met elkaar hoe het NDP de komende jaren moet bijdragen aan het pakken van kansen. In de tweede ronde brachten de deelnemers acties naar voren vanuit de verschillende maatschappelijke opgaven. Immers een slim ingericht dak biedt combinaties van oplossingen voor klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en fysiek en mentaal welzijn.

Dat er nog veel kansen op het daklandschap liggen werd duidelijk door de slimme combinaties en kansen die divers samengestelde groepen met elkaar formuleerden, zoals een ‘compostdak’, een ‘schaamdak’, betere ketensamenwerking en een groenfonds voor nieuwe en bestaande bouw. Toen één van pitchers vroeg wie van de aanwezigen eigenlijk al zélf een groen dak heeft, stak een krappe 50% van de deelnemers een hand in de lucht. Ook daar is nog een wereld te winnen! Er liggen veel kansen, en de grootse uitdaging is het slim combineren van de opties op het gebied van groen, energievoorziening, waterberging én sociale functies. Een afwegingskader kan hierbij helpen. Daarnaast brachten deelnemers de vraag om slimme combinaties van beleidsmaatregelen naar voren.

Enkele ‘must-haves’ voor het Nationaal Daken Plan die de deelnemers tijdens de wrap-up van de werkconferentie aantipten: het moet meer over ‘rode daken’ gaan met een duidelijke sociale gebruiksfunctie, en bomen óók op het dakenlandschap, in kaart brengen wáár de daken kunnen aanhaken op benodigde biodiversiteit, een afwegingskader ontwikkelen, de zichtbaarheid van het dak, marktcommunicatie over de kansen van product naar eindgebruiker, duidelijke normen en kennisoverdracht, betere cijfers en onderzoek naar kansen stikstof opnemen, de kennis van vandaag in het onderwijs en bij de vergunningverleners. Het voorstel voor een duidelijke spokesman of spokeswoman voor multifunctionele daken vond tot slot duidelijk bijval in de zaal.

Uiteindelijk zijn er zoveel ideeën gelanceerd tijdens de werksessies, dat de tijd te kort was om deze tijdens de werkconferentie volledig te bundelen en te prioriteren tot concrete projectideeën. De procesbegeleiders Anne-Marie Bor en Carleen Mesters van het Nationaal Daken Plan gingen met al deze input aan de slag. De projectideeën en de nieuwe input van deze waardevolle dag zijn gebundeld in een verslag (zie link onderaan deze pagina) en leggen deze in de vorm van een enquête voor aan de partners van het Nationaal Daken Plan. Met als doel om tot concrete acties én samenwerking te komen voor de verdere ontwikkeling van het dakenlandschap met het National Daken Plan 2020 – 2023.

Of je er nu bij was of niet: geef jouw prioriteiten, belang en eventuele bijdrage door en

bouw mee aan het Nationaal Daken Plan

(en vul de enquête in vóór 4 november 2019 – 16:00 uur)

Download hier de presentaties van de pitchers

Raadpleeg het verslag werkconferentie met NDP activiteiten en producten

 

Deel deze pagina: